Drie pensioenfondsen noemen de btw-heffing die zij op hun administratie moeten afdragen oneerlijk. Ze waarschuwen dat de heffing ten koste gaat van de pensioenen van meer dan vijf miljoen pensioendeelnemers.

Zo'n 150 pensioenfondsen die hun administratie hebben uitbesteed, zijn sinds 1 januari 2015 niet langer vrijgesteld van btw. 

"In de gedachte van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën moet de pensioenuitvoerder op de diensten die zij leveren bij ons btw in rekening brengen", legt werkgeversvoorzitter Cathrin van der Werf van BPF Schilders uit. "Maar wij hebben geen middelen om die btw te betalen, anders dan dat we het van de premie van onze deelnemers moeten aftrekken."

Pensioenfondsen die hun administratie door een eigen instituut laten uitvoeren, hoeven daar juist geen btw over af te dragen. Dit zijn met name de grotere fondsen zoals ABP, metaalfonds PMT en Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Onderscheid

Het Pensioenfonds van de Metalektro (PME), BpfBouw en BPF Schilders vinden dat dit onderscheid niet aan pensioendeelnemers uit te leggen is en roepen staatssecretaris Wiebes op de btw-maatregel te schrappen. 

De btw-heffing zorgt volgens een berekening van de drie fondsen voor een extra kostenpost van tientallen euro's per jaar per persoon. Bij een opbouwperiode van een jaar of dertig kan dit betekenen dat een deelnemer meer dan 100 euro pensioen per jaar misloopt.

"Voor het fonds waar ik voor werk, geldt dat het ongeveer 20 euro per persoon per jaar scheelt. Na veertig jaar is dat 144 euro minder pensioen per jaar. En dat is echt veel", stelt algemeen directeur Eric Uijen van PME.

Paar tientjes

"Je kan zeggen: 'Ja het gaat maar om een paar tientjes.' Maar we hebben het hier over mensen die hard moeten werken voor een modaal inkomen en lang moeten werken om uiteindelijk van hun pensioen te kunnen genieten", zegt Van der Werf. 

Deze groep verdient volgens Van der Werf niet voldoende om op andere manieren het aanvullende pensioen uit te breiden. "Ze hebben geen ruimte om nog even een extra ton te sparen bij de bank of een polis bij een verzekeraar af te sluiten. Dus voor hen doet het ertoe."

Kortingen

Uijen en Van der Werf benadrukken dat de impact van de btw-heffing groter is dan de eventuele kortingen waar pensioendeelnemers mogelijk volgend jaar mee te maken krijgen. "Over de verlaging van pensioenen maken we ons erg druk", meent Uijen. "Bij wijze van spreken staan daar dagelijks de kranten en andere media mee vol. Terwijl dit vorig jaar bijna geruisloos is ingevoerd."

"Op dit moment zie je politici graag voor de camera verschijnen om uit te leggen hoe graag ze eigenlijk zouden willen dat we niet hoeven te korten. Maar niemand heeft een mond open gedaan toen de staatssecretaris dit plan bedacht", aldus Van der Werf. 

Europa

Niet alleen op het gebied van administratiekosten, maar ook van vermogensbeheer wordt wat betreft btw onderscheid gemaakt. Zo'n 90 procent van de fondsen heeft hier geen vrijstelling voor en de rest wel.

Van der Werf en Uijen verbazen zich hierover, omdat in omringende landen in Europa geen vergelijkbare belasting voor pensioenfondsen bestaat. "In andere Europese landen wordt het helemaal niet gedaan en daar ziet het ook niet naar uit. Dus Nederland is daarin de enige", zegt Uijen.

Eind 2015 is er in de Eerste Kamer een motie van CDA-Kamerlid Ria Oomen aangenomen. Zij riep op ook een einde te maken aan dit onderscheid.

"En inmiddels gaan er ook heel veel stemmen op in de Tweede Kamer. Niet alleen het CDA, maar ook de VVD en een aantal andere partijen realiseren zich dat het zeer ongewenst is en ongelijkheid creëert. De ene deelnemer wordt hierdoor geraakt en gedupeerd en de andere niet", zegt Uijen.

Bezwaar

PME doet niet alleen een oproep aan politiek Den Haag, maar tekent ook als fonds formeel bezwaar aan bij de Belastingdienst. Andere pensioenfondsen, waaronder BpfBouw en BPF Schilders, gaan dit ook doen. 

Daarnaast is PME een procedure gestart waarbij de btw op de pensioenadministratie in rekening wordt gebracht bij een werkgever. Die kan de btw vervolgens zelf weer aftrekken. De Belastingdienst moet hier nog een oordeel over vellen en dit leidt waarschijnlijk tot een rechtszaak. "Dat kan nog heel lang duren. Want het begint eerst met bezwaar maken. Dan een eerste rechter en dan eventueel het hof. Wij hopen dat de staatssecretaris zo verstandig is om dit eerder van tafel te halen", stelt Uijen.

PME verwacht een sterke zaak te hebben, omdat de Hoge Raad eerder in een vergelijkbare zaak oordeelde dat een betrokken werkgever de btw mocht aftrekken die het bedrijf aan het fonds had betaald. In een andere zaak, het zogenoemde ATP-arrest, bleek al dat btw-heffing op pensioenuitvoering niet is toegestaan. Volgens Uijen moet de Belastingdienst "van goeden huize komen" om de rechter te overtuigen.

"De ongelijkheid in de sector zou op zich al voldoende moeten zijn om de maatregel in te trekken. Iedereen begrijpt dat de overheid geld nodig heeft, maar doe dat op een manier die niet ten koste gaat van het pensioengeld van onze deelnemers."