Bij ruim een derde van de scheidingen wordt niet gesproken over de gevolgen van die scheiding voor het pensioen.

Dat blijkt dinsdag uit de jaarlijkse Pensioenmonitor van Wijzer in geldzaken. Het onderzoek is afgelopen zomer uitgevoerd door GfK.

Van de ondervraagden die hun huwelijk, samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap beëindigd hebben, zegt 36 procent dat het pensioen bij de scheiding niet aan de orde is geweest. 

Koppels die uit elkaar gaan, kunnen afspraken maken over de verdeling van hun pensioen. In principe hebben beide partners recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd. Dit geldt voor scheidingen na 30 april 1995. 

Maar het is ook mogelijk om een andere verdeling af te spreken of helemaal geen pensioen te verdelen.

Formulier

Voor de uitbetaling van het verdeelde pensioen moet het pensioenfonds binnen twee jaar na de scheiding een formulier ontvangen over de verdeling. Ruim de helft van de ondervraagde gescheiden respondenten heeft een dergelijk formulier ingevuld en opgestuurd.

Van de mensen die geen gebruik hebben gemaakt van dit formulier, heeft 31 procent geen afspraken gemaakt over de verdeling van het pensioen.

Verevenen

Van de respondenten die uit elkaar zijn gegaan, is volgens drie op de tien het pensioen uiteindelijk gelijk verdeeld. Wijzer in geldzaken denkt dat het percentage waarbij het pensioen is verevend in werkelijkheid lager is.

Dit komt mogelijk doordat niet alle respondenten weten dat de partners recht hebben op de helft van het tijdens hun huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde pensioen.

Een op de vijf gescheiden mensen noemt de eigen verdeling van het pensioen slecht geregeld. Nog eens 14 procent vindt het matig geregeld. Een grote meerderheid van 63 procent is van mening dat de verdeling goed is geregeld.

Vul hieronder je gegevens in om te zien wat je moet doen voor jouw pensioen.

Bewust

Uit het onderzoek blijkt verder dat de helft van alle respondenten (ook niet-gescheiden mensen) zich ervan bewust is dat grote gebeurtenissen invloed kunnen hebben op hun financiële positie na pensionering. 

Bijna zes op de tien realiseren zich dat een daling van het aantal gewerkte uren impact heeft. Maar dat het kopen van een woning invloed heeft, beseft maar een op de vier ondervraagden.

Rekening

Overigens leidt dat bewustzijn er niet altijd toe dat ze er daadwerkelijk rekening mee houden. Meer dan de helft (55 procent) van de mensen die is gescheiden, heeft geen rekening gehouden met de impact van de scheiding op hun financiën na pensionering. 

Dit geldt ook voor 59 procent van de mensen die te maken hebben gekregen met arbeidsongeschiktheid en 49 procent van de mensen die zelf hun baan kwijtraakten of waarvan de partners werkloos zijn geraakt. Verder hebben zes op de tien mensen die van baan wisselden geen rekening gehouden met de impact van die verandering.

Wijzer in geldzaken is een initiatief van de Nederlandse overheid, financiële organisaties, consumentenorganisaties en wetenschappers.