De positie van pensioenfondsen is in het derde kwartaal verder verslechterd.

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad zakte met 1,5 procentpunt naar 98,1 procent, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Het percentage toont aan in hoeverre een fonds in staat is om nu en in de toekomst pensioenen uit te betalen.

De actuele dekkingsgraad is in het afgelopen kwartaal met 0,2 procentpunt gestegen naar 96,8 procent. Deze indicator ligt daarmee onder het minimaal vereiste niveau. Voor de meeste fondsen moet het percentage 104,2 procent of iets hoger zijn.

Rente

Met name vanwege een daling van de rente is de totale waarde van de pensioenverplichtingen met 32,2 miljard euro gestegen. Het totaalbedrag kwam eind september uit op 1.330,8 miljard euro. Als de rente daalt, moet een fonds meer in kas houden om in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen. De daling van de rente was wel kleiner dan de afname in het voorgaande kwartaal.

Een aantal pensioenfondsen heeft op dit moment een te lage dekkingsgraad. Daar zijn vier miljoen actieve en 2,4 miljoen pensioengerechtigde deelnemers bij aangesloten.

Kortingen

De fondsen moeten ook voldoen aan een vereiste dekkingsgraad. Die is afhankelijk van de risico's die een fonds met het eigen beleggingsbeleid loopt. Fondsen die hieronder zitten, moeten een herstelplan opstellen en uitleggen welke maatregelen genomen worden. In het uiterste geval moet het fonds de pensioenen korten.

Vorige week waarschuwden vier van de vijf grote pensioenfondsen nog dat kortingen op de pensioenen volgend jaar nog altijd een mogelijkheid zijn. De stand aan het eind van dit jaar bepaalt of fondsen maatregelen moeten nemen.

Een pensioenverlaging heeft zowel gevolgen voor mensen die al gepensioneerd zijn, als voor deelnemers die nog pensioen opbouwen.