Vier van de vijf grootste pensioenfondsen hebben nog altijd een dekkingstekort. Hun financiële positie is in het derde kwartaal nauwelijks veranderd. De komende maanden moet duidelijk worden of deze fondsen volgend jaar pensioenen moeten verlagen.

De fondsen moeten voldoen aan een minimaal vereiste dekkingsgraad, die voor de meeste fondsen op of iets boven de 104,2 procent ligt.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Het percentage toont aan in hoeverre een fonds in staat is om nu en in de toekomst pensioenen uit te betalen.

Fondsen met een dekkingstekort stellen jaarlijks een herstelplan op met daarin informatie over de maatregelen die ze zullen nemen.

Als de fondsen op 31 december onder een zogenoemde kritische grens blijven steken, moeten de fondsen de pensioenen verlagen. Dit heeft zowel gevolgen voor mensen die al gepensioneerd zijn, als voor deelnemers die nog pensioen opbouwen.

ABP

De dekkingsgraad van het grootste pensioenfonds van Nederland bleef in het derde kwartaal stabiel. De actuele dekkingsgraad van het fonds voor ambtenaren en onderwijspersoneel steeg licht van 90,5 procent naar 90,7 procent. 

De beleidsdekkingsgraad van ABP, de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, kwam in het derde kwartaal uit op 92,5 procent. Een kwartaal eerder was dit nog 94,4 procent.

Hoewel het fonds vanwege de gedaalde rente in het derde kwartaal meer opzij moest zetten, verbeterde de positie toch door beleggingsrendementen.

"Onze dekkingsgraad vertoont in de drie kwartalen van 2016 een stabiel beeld: net boven de 90 procent", stelt ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool. "Als we dat in het vierde kwartaal vast kunnen houden, dan zullen we de pensioenen in 2017 niet hoeven te verlagen." 

Als het fonds aan het eind van het jaar boven de kritische grens van ongeveer 90 procent zit, hoeft ABP niet in de pensioenen te snijden. "De komende maanden worden dus spannend", aldus Wortmann-Kool.

ABP denkt eind januari te kunnen melden of de pensioenen mogelijk vanaf de tweede helft van 2017 verlaagd moeten worden. Overigens verwacht ABP de komende vijf jaar niet of nauwelijks in staat te zijn om de pensioenen te verhogen (indexeren).

Positie pensioenfondsen

PFZW

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) meldt een stijging van de actuele dekkingsgraad met 0,2 procentpunt. Die kwam in het derde kwartaal uit op 89,2 procent. De beleidsdekkingsgraad daalde echter naar 90,8 procent.

"Het derde kwartaal van 2016 geeft bij PFZW ongeveer hetzelfde beeld als de kwartalen daarvoor: een lage rentestand en een beleidsdekkingsgraad die daardoor wederom licht verslechterde", reageert directeur Peter Borgdorff. 

"De kans dat PFZW de pensioenen in 2017 moet verlagen, is nadrukkelijk aanwezig", aldus het fonds. Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van het jaar op het huidige niveau ligt, dan hoeven de pensioenen net niet gekort te worden. Voor dit fonds geldt een kritische grens van ongeveer 87 procent. Indexatie is volgend jaar uitgesloten.

PME

Het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) stelt dat de dekkingsgraad stabiel, maar laag is. De actuele dekkingsgraad steeg licht naar 91 procent. De beleidsdekkingsgraad zakte van 93,7 procent naar 92,4 procent.

"Door de almaar verder dalende rente en de voorgeschreven rekenmethodiek zetten de goede rendementen niet voldoende zoden aan de dijk", verklaart voorzitter Eric Uijen van PME. 

"De dekkingsgraad blijft dicht bij de kritische grens van rond de 90 procent. Dat betekent dat we ons zorgen blijven maken over een benodigde verlaging van de pensioenen in 2017." Het fonds is daarom al bezig deelnemers en gepensioneerden voor te bereiden op een "waarschijnlijke verlaging".

PMT

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) steeg in het afgelopen kwartaal met 0,1 procent naar 92,1 procent. De beleidsdekkingsgraad zakte in dezelfde periode naar 93,3 procent.

"We behalen goede beleggingsrendementen, maar door de almaar verder dalende rente en de voorgeschreven rekenmethodiek, stijgt de dekkingsgraad niet voldoende", zegt PMT-voorzitter Jan Berghuis. "De kans op korten is nog steeds fiftyfifty", meent Berghuis.

Hij uit kritiek op de Nederlandse regels voor pensioenfondsen. "Wij zijn, zo heb ik de indruk, het enige land in Europa met zulke strenge regels. Zo komen wij niet toe aan herstel."

BpfBOUW

BpfBOUW is van de vijf grote pensioenfondsen het enige fonds dat voldoet aan het wettelijk minimum. De beleidsdekkingsgraad was eind september met 105,5 procent 1,1 procentpunt lager dan in juni. De actuele dekkingsgraad was 105 procent. Een kwartaal eerder was die nog 104,8 procent.

"Wat de financiële positie van BpfBOUW betreft, verwachten wij dat deze ook in 2017 stabiel blijft, maar onvoldoende is om de pensioenen te kunnen indexeren", stelt bestuursvoorzitter Jan Ruis.