De financiële positie van ambtenarenpensioenfonds ABP is vorige maand licht verbeterd, maar blijft penibel. De kans dat de pensioenen in 2017 moeten worden verlaagd, is volgens het fonds daardoor groter geworden.

De dekkingsgraad van het grootste pensioenfonds van Nederland bedroeg eind augustus 90,6 procent, tegen 89,9 procent een maand eerder.

De dekkingsgraad laat zien in hoeverre het pensioenfonds in staat is om nu en in de toekomst pensioenen uit te kunnen keren.

De graadmeter schommelt nu rond de kritische grens van ongeveer 90 procent. Als de dekkingsgraad lager uitvalt, moet ABP extra maatregelen nemen om de financiële positie binnen tien jaar te herstellen.

Dekkingsgraad

Aan het einde van het jaar wordt aan de hand van de actuele dekkingsgraad bepaald of de pensioenen daadwerkelijk moeten worden verlaagd.

Het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden, de zogeheten beleidsdekkingsgraad, zakte in augustus naar 92,9 procent.