De positie van pensioenfondsen is in augustus gestabiliseerd. De dekkingsgraden blijven op een laag niveau steken.

De gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in augustus licht gestegen naar 98 procent, blijkt donderdag uit gegevens van Aon Hewitt. In juli was de gemiddelde dekkingsgraad nog 97 procent.

Tegelijkertijd is de beleidsdekkingsgraad in augustus gedaald van 99 procent naar 98 procent. Dit is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Dit percentage bepaalt of fondsen hun pensioenen mogen indexeren of op langere termijn moeten korten.

Dekkingstekort

Voor de meeste pensioenfondsen is de vereiste dekkingsgraad 104,2 procent of iets hoger. Bij percentages daaronder is sprake van een dekkingstekort en moeten fondsen mogelijk maatregelen nemen. De stand van de actuele dekkingsgraad van eind december bepaalt of een fonds de pensioenen volgend jaar moet verlagen.

Sinds begin 2016 liggen de dekkingsgraden onder de 100 procent. Hierdoor is uiteindelijk ook de beleidsdekkingsgraad onder dat percentage gezakt.

De percentages zeggen iets over de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van pensioenfondsen. Het percentage toont aan in hoeverre een fonds in staat is om nu en in de toekomst pensioenen uit te betalen. 

Fors herstel

"De actuele dekkingsgraad is nu wel gestegen, maar de beleidsdekkingsgraad is gedaald. Er is fors herstel nodig om kortingen te voorkomen en de periode voor dit herstel wordt steeds korter", zegt Frank Driessen van Aon Hewitt over de cijfers.

"Alternatieven voor het huidige stelsel moeten de komende periode meer aandacht krijgen."