De verhouding tussen het beschikbare vermogen en de toekomstige verplichtingen van ambtenarenpensioenfonds ABP, aangeduid als de dekkingsgraad, is voor de vierde maand op rij gedaald.

Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het ABP. De dekkingsgraad op 31 juli was 89,9 procent, een maand eerder was dat nog 90,5 procent.

Dat betekent dat er voor iedere euro die het fonds in de toekomst moet uitbetalen er nog geen 90 cent daadwerkelijk in huis is.

In de praktijk komt het erop neer dat er bij het ABP maar liefst 379 miljard euro in kas zit, maar daar staat een verplichting van 421 miljard euro tegenover.

Of de pensioenen volgend jaar daadwerkelijk worden gekort, hangt af van de dekkingsgraad aan het einde van dit jaar.

De beleidsdekkingsgraad was in juli 93,5 procent. Dat is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad bepaalt of een fonds de pensioenen mag verhogen of op de langere termijn moet korten.

Korten

"De kans dat we de pensioenen in 2017 moeten verlagen, wordt steeds groter. Daar waarschuwen wij al sinds maart voor. Het einde van het jaar komt steeds dichterbij", laat een woordvoerder van ABP weten.

Er worden goede rendementen behaald op de aandelenportefeuille, maar de actuele, historisch lage rente op staatsobligaties doet het pensioenfonds de das om.

Er wordt in den Haag gesproken over een nieuw pensioenstelsel om schokken op de financiële markten beter op te vangen, maar de politiek is er nog niet over uit hoe dat stelsel er precies uit moet komen te zien.