'Kabinet moet maatregelen nemen om koopkracht ouderen op peil te houden'

Partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet maatregelen neemt om met name de de koopkracht van ouderen op peil te houden.

Volgens ramingen van het CPB gaan uitkeringsgerechtigden (0,1 procent) gepensioneerden (0,7 procent) er volgend jaar waarschijnlijk op achteruit.

Fractieleider Diederik Samsom van de PvdA: ''Wat de PvdA betreft kunnen deze koopkrachtcijfers niet de uitkomst zijn op Prinsjesdag. Het kabinet zal maatregelen moeten nemen om met name ouderen en mensen met lage inkomens extra tegemoet te komen.''

Ook D66 wil ook maatregelen voor een evenwichtiger koopkrachtverdeling. '"Ouderen worden nu onevenredig hard getroffen"', aldus Kamerlid Steven van Weyenberg.

VVD-Tweede Kamerlid Mark Harbers laat weten: ''De VVD vindt dat er nu binnen de mogelijkheden een goede begroting voor 2017 moet komen met een evenwichtige koopkrachtontwikkeling, ook voor ouderen."

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie wil dat iedereen kan meeprofiteren van de economische groei. ''De CPB-cijfers laten zien dat vooral werkende tweeverdieners er het komende jaar op vooruit gaan, terwijl ouderen en mensen met een laag inkomen er juist op achteruit gaan'', stelt Segers.

Lees meer over:
Tip de redactie