De positie van pensioenfondsen is in de maand juli niet verbeterd. Het wordt daarmee waarschijnlijker dat de pensioenen volgend jaar verlaagd moeten worden.

De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen kwam in juli opnieuw uit op 97 procent, meldt adviesbureau Aon Hewitt maandag.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van pensioenfondsen. Het percentage toont aan in hoeverre een fonds in staat is om nu en in de toekomst pensioenen uit te betalen.

De dekkingsgraad ligt ver onder het vereiste niveau van ruim 104 procent. Bij percentages daaronder is sprake van een dekkingstekort. De dekkingsgraad van eind 2016 bepaalt of de fondsen volgend jaar de pensioenen moeten verlagen

De zogenoemde beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden, bleef in juli op 99 procent steken. Doordat de actuele dekkingsgraad laag blijft, zal de beleidsdekkingsgraad op termijn ook verder dalen.

De beleidsdekkingsgraad bepaalt of een fonds de pensioenen mag verhogen of op de lange termijn moet korten.

Korten

Volgens Aon Hewitt wordt het steeds waarschijnlijker dat pensioenfondsen in 2017 moeten korten op de uitkeringen.

Het bedrijf gaat ervan uit dat veel gepensioneerden de gevolgen in hun portemonnee zullen gaan voelen. Het gaat om de pensioenen van 6,5 miljoen Nederlanders.

Rente

De fondsen hebben last van een dalende rente. De rente voor lange looptijden daalde in juli verder. Bij een lage rente moeten fondsen relatief meer in kas houden om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.

De fondsen hebben in juli wel meer verdiend aan hun beleggingen. De totale beleggingsportefeuille werd in die maand ongeveer 3 procent meer waard.

Het ging in alle regio's beter met de aandelenmarkten. En de daling van de aandelenkoersen sinds het referendum over de Brexit is volgens Aon Hewitt "inmiddels volledig gecorrigeerd".