De positie van pensioenfondsen is in het tweede kwartaal verder verslechterd.

De zogenoemde beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden, kwam eind juni uit op 99,6 procent. Dat is 2,3 procentpunt lager dan drie maanden eerder, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag. 

De dekkingsgraad steeg in dezelfde periode licht van 96,3 procent naar 96,6 procent. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Het percentage toont aan in hoeverre een fonds in staat is om nu en in de toekomst pensioenen uit te betalen.

Beleggingen

Pensioenfondsen behaalden in het tweede kwartaal meer rendement op hun beleggingen. Tegelijkertijd zijn ook hun verplichtingen gegroeid vanwege een gedaalde rente. Bij een lagere rente moet een fonds relatief meer geld in kas hebben om aan de verplichtingen te voldoen.

De dekkingsgraad kon licht stijgen doordat de toename van de verplichtingen iets minder groot was dan die van de beleggingen. Maar omdat deze dekkingsgraad lager ligt dan een jaar geleden, is de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde over twaalf maanden) toch gedaald.

Dekkingstekort

De fondsen moeten voldoen aan een minimaal vereiste dekkingsgraad, die voor de meeste fondsen op of iets boven de 104,2 procent ligt. Een aantal pensioenfondsen voldoet op dit moment niet aan dat wettelijk vereiste minimum. Bij deze fondsen zijn 4,1 miljoen actieve en 2,4 pensioengerechtigde deelnemers aangesloten.

Fondsen met een dekkingstekort stellen jaarlijks een herstelplan op met daarin informatie over de maatregelen die ze zullen nemen om de situatie te verbeteren. In het uiterste geval moeten fondsen hun pensioenen korten.

De hoogte van de dekkingsgraad van 31 december bepaalt of de fondsen volgend jaar hun pensioenen moeten verlagen. Dit heeft zowel gevolgen voor mensen die al gepensioneerd zijn, als voor deelnemers die nog pensioen opbouwen.

Vorige week waarschuwden vier van de vijf grootste pensioenfondsen al voor mogelijke kortingen. ABP (94,4 procent), Pensioenfonds Zorg & Welzijn (92,5 procent), Pensioenfonds voor de Metalektro (93,7 procent) en Pensioenfonds Metaal & Techniek (94,5 procent) hadden eind juni allemaal een te lage dekkingsgraad.