Grote Nederlandse pensioenfondsen waarschuwen opnieuw voor mogelijke kortingen op pensioenen.

Dat blijkt donderdag uit kwartaalberichten van pensioenfondsen.

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, noemt een verlaging van de pensioenen in 2017 "een reële mogelijkheid". 

Om een verlaging te voorkomen, moet de dekkingsgraad van het ambtenarenfonds eind december boven de kritische grens van 90 procent blijven. ABP verwacht de komende vijf jaar niet of nauwelijks in staat te zijn de pensioenen te verhogen (indexatie).

Ook Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFWZ) houdt rekening met kortingen in 2017. "De kans dat PFWZ de pensioenen in 2017 moet verlagen, is nadrukkelijk aanwezig." Een verhoging van de pensioenen is volgens PFWZ vrijwel uitgesloten.

Pensioenfonds voor de Metalektro (PME) heeft een vergelijkbare verwachting: "Indexatie raakt verder uit beeld en de kans op een verlaging in 2017 neemt toe."

Daarnaast waarschuwt Pensioenfonds Metaal & Techniek voor eventuele kortingen. "Kortingsmaatregelen in 2017 lijken steeds dichterbij te komen. Zelfs als we de opgebouwde premiereserve inzetten."

De fondsen hadden in het tweede kwartaal last van een dalende rente. Bij een lagere rente moet een fonds relatief meer geld in kas hebben om aan de verplichtingen te voldoen.

ABP

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, spreekt van "een bewogen" tweede kwartaal. Toch bleef de financiële positie van het fonds stabiel. Het fonds wist de rentedaling te compenseren met een rendement van 3,9 procent op beleggingen. Het fonds verdiende in het afgelopen kwartaal 13,9 miljard euro aan beleggingen.

De actuele dekkingsgraad steeg in die periode licht van 90,4 procent in het eerste kwartaal naar 90,6 procent eind juni. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Het percentage toont aan in hoeverre een fonds in staat is om nu en in de toekomst pensioenen uit te betalen. 

De zogenoemde beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden, daalde in het tweede kwartaal van 96,8 procent naar 94,4 procent. 

PFWZ

De actuele dekkingsgraad van PFWZ is eveneens licht gestegen. Bij dit fonds ging het percentage van 88,9 procent naar 89 procent. Ook dit fonds wist een positief rendement (4,3 procent) met beleggingen te behalen.

De beleidsdekkingsgraad daalde in het tweede kwartaal juist van 95 procent naar 92,5 procent.

BpfBOUW

De actuele dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) kwam eind juni hoger uit op 104,8 procent.

De beleidsdekkingsgraad is gedaald naar 106,6 procent. Eind maart lag dit percentage nog 2,2 procentpunt hoger. Dit fonds heeft geen dekkingstekort.

PME

De actuele dekkingsgraad van PME is in het tweede kwartaal gelijk gebleven (90,8 procent). De beleidsdekkingsgraad daalde in dezelfde periode van 95,8 procent naar 93,7 procent.

"Door de gelijkblijvende actuele dekkingsgraad en de dalende beleidsdekkingsgraad is PME meer achter geraakt op het herstelplan", laat PME-voorzitter Eric Uijen weten. 

PMT

De actuele dekkingsgraad van PMT bedroeg in het tweede kwartaal 92 procent. Een kwartaal eerder ging het nog om 91,8 procent. De beleidsdekkingsgraad daalde van 96,7 procent naar 94,5 procent.

"We behalen goede beleggingsrendementen, maar door de almaar verder dalende rente en de voorgeschreven rekenmethodiek zakt de beleidsdekkingsgraad toch verder weg", stelt PMT-directeur Guus Wouters.

Brexit

Volgens het ABP heeft de uitslag van het referendum over een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU de financiële markten "flink opgeschud". Toch is de schade voor het pensioenfonds beperkt gebleven.

PFZW-directeur Peter Borgdorff zegt dat langdurige onzekerheid over een Brexit zorgt voor onrust op de financiële markten. "Als pensioenfonds en wereldwijde belegger hebben we daar last van", aldus Borgdorff. Maar hij benadrukt dat de financiële positie van het fonds toch "niet veel anders" is dan aan het einde van het eerste kwartaal.

"Het aangekondigde vertrek van het Verenigd Koninkrijk kwam onverwacht. Het was afwachten hoe de financiële markten zouden reageren", zegt PME-bestuursvoorzitter Jan Ruis over het referendum. Maar naar eigen zeggen heeft het fonds zich goed voorbereid op de mogelijke gevolgen. Zo wist het fonds in het afgelopen kwartaal toch een rendement van 4,9 procent te behalen.

PMT-directeur Wouters zegt dat zijn fonds eveneens negatieve gevolgen ondervond van de uitslag van het referendum. "Al lijkt het negatieve effect op dit moment mee te vallen", meent Wouters.