Bijna tienduizend pensioenen dit jaar gekort

Drie pensioenfondsen gaan dit jaar de pensioenen korten. Dat raakt negenduizend deelnemers en vijfhonderd gepensioneerden.

Dat maakt De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag bekend nadat de toezichthouder de herstelplannen van 183 fondsen heeft beoordeeld.

Dat betekent dat een overgrote meerderheid, 180 fondsen, geen kortingsmaatregelen neemt. 

Deze pensioenfondsen hebben grotendeels hun tekorten weg kunnen werken door extra winst te maken op hun beleggingen. Het gaat om het extra rendement dat bovenop het rendement komt dat fondsen moeten behalen om aan hun financiële verplichtingen te moeten voldoen.

Veel schade bij pensioenfondsen komt voort uit een te lage premie die in rekening wordt gebracht. In ieder geval te laag om nieuwe pensioenen te kunnen uitkeren, aldus DNB.

Analyse

Welke drie fondsen nu precies moeten korten, bracht DNB niet naar buiten. Maar één daarvan kwam onlangs zelf al met het onheilspellende nieuws.

Het Pensioenfonds Accountancy (PFA) gaat de opgebouwde pensioenen flink verlagen. Deelnemers leveren gemiddeld straks bijna 150 euro pensioen per jaar in. Bij het fonds zitten echter vrijwel geen mensen die nu al gepensioneerd zijn.

In mei maakte de centrale bank op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken een analyse van de pensioenen in 2017. 

1,8 miljoen mensen

Daaruit concludeerde DNB dat naar verwachting 27 pensioenfondsen in 2017 een korting moeten doorvoeren. Dat komt neer op in totaal 1,8 miljoen mensen die een half procent minder pensioen krijgen.  

Deze kortingen zijn nog niet zeker. DNB keek bij deze analyse naar de vooruitzichten voor pensioenfondsen voor 2017 en nam daarbij de situatie van eind maart als uitgangspunt.

Met de nieuwe spelregels omtrent pensioenen mogen fondsen eventuele kortingen uitsmeren over een periode van maximaal tien jaar.

Fondsen moeten nu genoeg geld in kas hebben om ook de toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Deze verhouding, de dekkingsgraad, is bepalend voor of de pensioenen kunnen meestijgen met de prijzen (indexeren) of dat er zelfs gekort moet worden.

Lees meer over:
Tip de redactie