Zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp'ers) willen gemiddeld langer doorwerken dan werknemers. Dat blijkt maandag uit een vergelijkend onderzoek van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zzp'ers willen gemiddeld doorwerken tot ze 67 jaar zijn. Werknemers willen als 63-jarige met pensioen.

Hoe lang mensen willen doorwerken, lijkt vooral met de aard van het werk te maken te hebben. Het gaat dan onder meer om de taakeisen, de autonomie, de variatie in het werk en hoe zwaar het werk is. Daarbij is met name bevlogenheid voor werknemers belangrijk en voor zzp'ers de variatie in het werk.

De genoemde leeftijden komen min of meer overeen met hoe lang zzp'ers en werknemers ook verwachten te kunnen doorwerken.

Ouder

Zzp'ers (47 jaar) waren in 2014 gemiddeld ouder dan werknemers (40 jaar). Daarnaast zijn ze relatief vaker een man (66 procent) en hogeropgeleid (42 procent).

Het aandeel mannen (52 procent) en hogeropgeleiden (34 procent) is onder werknemers lager. Daarnaast werken zzp'ers wekelijks gemiddeld 36 uur. Dat is gemiddeld zes uur langer dan werknemers.

Inkomen

Een zzp'er die voltijd werkt, verdient zo’n 36.900 euro. Werknemers die voltijd werken, verdienen meer. Zij ontvangen gemiddeld 49.900 euro. Toch is het gestandaardiseerd huisinkomen, oftewel de koopkracht, vergelijkbaar.

Zzp'ers zijn met name actief in de landbouw, bouwnijverheid, zakelijke dienstverlening en de sector cultuur, sport en recreatie. Werknemers werken het vaakst in de gezondheidszorg, de industrie of het openbaar bestuur.

In 2014 hadden 6,7 miljoen Nederlanders een hoofdbaan als werknemer. Daar staan bijna 1,4 miljoen zelfstandigen tegenover. Van die groep hebben 1,2 miljoen ondernemers in dat jaar winstaangifte gedaan (onder wie 884.000 zzp'ers). De rest bestaat uit overige zelfstandigen die niet zijn onderzocht.