Het nieuwe pensioenstelsel moet, naast het pensioenvermogen, een collectieve buffer krijgen om schokken op de financiële markten beter op te kunnen vangen, zegt de Sociaal-Economische Raad (SER) vrijdag over een mogelijk nieuwe pensioenvariant. 

Onder meer Vakbond FNV en ​Het Verbond van Verzekeraars reageren op de plannen

FNV

''Voor ons is het allerbelangrijkste dat de pensioenen van al die mensen werken  goed en eerlijk zijn", zegt FNV-vicevoorzitter Gijs van Dijk. "Het SER-rapport dat vandaag wordt uitgebracht is een belangrijke bouwsteen. We gaan dit rapport bespreken met onze achterban.''

Seniorenorganisatie Unie KBO doet dat ook en wenst geen overhaaste stappen. ''Pensioenen zijn complex en belangrijk voor zowel jong als oud. We moeten daarom  alle varianten goed tegen elkaar blijven afwegen.''

CNV

CNV noemt de plannen "een welkome stap in de discussie over de toekomst van ons pensioenstelsel". "Als je collectief risico's deelt voorkom je pech- en gelukgeneraties. En door het collectief delen van risico's wordt de kans op een beter pensioen een heel stuk groter."

Verbond

Het Verbond van Verzekeraars maakt uit het SER-rapport op dat een variant met ''persoonlijk pensioenvermogen en behoud van solidariteit, maar zonder collectieve buffers", de voorkeur heeft. ''Dit leidt tot heldere aanspraken", vindt de organisatie. 

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) ziet in het SER-rapport bevestiging van de toegevoegde waarde van een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. ''Voor de VCP blijft deze variant dan ook interessant."

ANBO

Seniorenorganisatie ANBO noemt het rapport "een goede aanzet voor de vernieuwing van het pensioenstelsel. Maar over de transitie naar een nieuw stelsel geeft het rapport geen enkele duidelijkheid. Bovendien telt het rapport liefst zes varianten naast het huidige stelsel, zodat versnippering en verdere verwarring op de loer liggen.''

CNV Jongeren

CNV Jongeren is positief over de uitwerkingen van de persoonlijke pot met collectieve risicodeling. "De variant is nog steeds interessant voor gepensioneerden, actieve en toekomstige deelnemers. Voorwaarde is wel dat de risico’s nog steeds gedeeld worden over generaties."

De jongerenbond noemt het huidige pensioenstelsel oneerlijk voor jongeren. ''Het houdt er geen rekening mee dat jongeren van nu niet meer veertig jaar bij hetzelfde bedrijf werken, maar juist vaak van werkgever wisselen, of halverwege hun loopbaan zzp’er worden. De jongere van nu is flexibel, pensioenen zijn dat nu niet."