De dekkingsgraden van de vijf grootste pensioenfondsen zijn in het eerste kwartaal van dit jaar verder weggezakt. Daarmee wordt de kans dat zij volgend jaar moeten korten steeds groter.

Bij vier van de vijf grootste fondsen is de beleidsdekkingsgraad ruim onder de 100 procent beland, zo is donderdag bekendgemaakt.

De stand van de dekkingsgraden op 31 december van dit jaar zal bepalen of de pensioenuitkeringen en -opbouw volgend jaar verlaagd moeten worden.

Volgens koepelorganisatie de Pensioenfederatie zal een eventuele verlaging voor gepensioneerden betekenen dat zij in 2017 enkele euro’s per maand inleveren. De terugval blijft beperkt doordat fondsen de verlagingen over een periode van tien jaar mogen uitsmeren. Bovendien blijven de AOW-uitkeringen op hetzelfde niveau.

ABP

Het grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP, had aan het einde van het eerste kwartaal een dekkingsgraad van 90,4 procent. Dat is bijna 7 procentpunt lager dan aan het eind van 2015, maar ruim 2 procentpunt hoger dan in februari.

De actuele dekkingsgraad ligt wel rond de kritische grens van ongeveer 90 procent. Dat heeft nog niet meteen effect voor de pensioendeelnemers, omdat de stand aan het eind van het jaar bepaalt of de pensioenen volgend jaar verlaagd moeten worden.

"De kans dat ABP de pensioenen in 2017 moet verlagen, is nadrukkelijk aanwezig", stelt het fonds. Ook verwacht ABP de komende vijf jaar niet of nauwelijks in staat te zijn om de pensioenen te verhogen.

PME

Het pensioenfonds van de metalelektro PME zag zijn actuele dekkingsgraad in het eerste kwartaal dalen van 96,1 procent naar 90,8 procent. Dat kwam vooral door de verder gedaalde marktrente.

Volgens directeur Eric Uijen zit PME "wel erg dicht bij" de kritische grens waarbij aan een verlaging niet meer te ontkomen valt. "We bereiden onze deelnemers en gepensioneerden dan ook voor op een mogelijke verlaging in 2017."

Zorg en Welzijn

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is gedaald van 95,1 procent naar 88,9 procent.

Ook PFZW vreest volgend jaar te moeten gaan korten. "Als we de balans opmaken na dit eerste kwartaal, dan blijft er een aanzienlijke kans dat we de pensioenen in 2017 voor het eerst in ons bestaan moeten verlagen", zegt directeur Peter Borgdorff.

De beleidsdekkingsgraad van PFZW is in het eerste kwartaal eveneens gedaald, van 97,1 procent naar 95 procent.

Volgens directeur Guus Wouters van metaalfonds PMT "komen kortingsmaatregelen in 2017 met de dag dichterbij." Het fonds heeft een dekkingsgraad van 96,7 procent. 

bpfBouw

Alleen het pensioenfonds voor de bouw bpfBouw had met een beleidsdekkingsgraad van 108,8 procent geen dekkingstekort, maar noteerde wel een daling van 2,1 procentpunt ten opzichte van december 2015. De actuele dekkingsgraad werd per eind maart vastgesteld op 103,9 procent.

"Door de verdere daling van de marktrente in het eerste kwartaal namen de pensioenverplichtingen opnieuw toe en zijn onze verplichtingen meer in waarde toegenomen dan het vermogen", zegt de organisatie.