Het pensioenfonds voor werknemers in de metaal en techniek (PMT) moet volgend jaar de pensioenen mogelijk met zo'n 4 tot 5 procent korten.

"Ik verwacht dat we voor 2017 zo'n 4 tot 5 procent moeten korten", zegt Jan Berghuis, voorzitter van PMT, tegen NU.nl.

Door de huidige lage rente hebben veel pensioenfondsen het zwaar en kunnen ze niet aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde eisen voldoen.

"Als de omstandigheden zo blijven, gaat er mogelijk in de jaren daarna zelfs nog eens zo'n 10 procent vanaf", aldus Berghuis.

Dat zou voor PMT de derde keer in korte tijd zijn. Het fonds moest de pensioenen in 2013 en 2014 met in totaal 6,7 procent verlagen. Inclusief het niet indexeren, ging daardoor al een vijfde aan de koopkracht voor ouderen verloren. Dat het metaalfonds er slecht voor staat, was al eerder bekend.

Dekkingsgraad

Fondsen moeten nu genoeg geld in kas hebben om ook de toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Deze verhouding, de dekkingsgraad, is bepalend voor of de pensioenen kunnen meestijgen met de prijzen (indexeren) of dat er zelfs gekort moet worden. 

De dekkingsgraad van PMT was in februari 89,6 procent. Dat betekent dat er voor iedere euro die in de toekomst moet worden uitgekeerd, 89,6 cent daadwerkelijk in huis is. Het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden kwam in die maand uit op 97,1 procent. Die moet van DNB minimaal 104,3 procent zijn.

Berghuis verlangt oplossingen van de politiek, door bijvoorbeeld de rente te verhogen waarmee fondsen hun toekomstige verplichtingen moeten waarderen. Volgens critici zorgt die methode slechts voor een verschuiving van het risico naar jongere deelnemers.

Aan het eind van dit jaar beslist DNB definitief of PMT de pensioenen voor 2017 moet verlagen.