De positie van Nederlandse pensioenfondsen is in maart iets verbeterd, maar de dekkingsgraden zijn nog wel te laag.

De gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse fondsen steeg in maart van 94 procent naar 96 procent, meldt verzekeringsadviseur Aon vrijdag.

De dekkingsgraad zegt iets over de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Het percentage geeft aan in hoeverre een fonds in staat is de pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen.

De positie verbeterde doordat de rente in de afgelopen maand is gestegen en aandelen meer rendement opleverden.

Tekort

De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, bleef in maart stabiel op 102 procent. 

"Bij deze beleidsdekkingsgraad is sprake van een dekkingstekort. Pensioenkortingen in de toekomst zijn daarmee nog niet afgewend", waarschuwt Aon. Het minimaal vereiste percentage is ruim 104 procent.

De hoogte van de beleidsdekkingsgraad bepaalt of een fonds de pensioenen volgend jaar mag verhogen of op de langere termijn juist moet korten. Aon verwacht dat de beleidsdekkingsgraad op termijn verder zal dalen.

"De eerste fondsen hebben nu al aangekondigd dat kortingen in 2017 niet uitgesloten zijn. Omdat de positie aan het eind van het jaar bepalend is, heeft deze verslechtering voor de meeste fondsen pas in 2017 effect."