De meeste werknemers hebben geen moeite met het uitbesteden van al hun pensioenzaken aan de pensioenuitvoerder. 

De behoefte aan keuzevrijheid is kleiner dan uit eerdere peilingen bleek, zo concludeert pensioenendenktank Netspar dinsdag na onderzoek. 

Slechts 15 procent van de werknemers wil graag keuzevrijheid op het gebied van pensioeninleg, terwijl een ongeveer even groot deel graag de mogelijkheid zou hebben pensioenvermogen vervroegd op te nemen.

Ongeveer een kwart wil zelf zijn pensioenfonds kunnen kiezen, terwijl 14 procent meer te zeggen zou willen hebben over het pensioenpakket en 18 procent over de belegging van pensioenvermogen. 

Volgens Nespar geeft slechts een relatief kleine groep op alle gebieden telkens de voorkeur aan vrije keuze.  
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt momenteel of werknemers in de toekomst meer zeggenschap kunnen krijgen over hun pensioen.