De positie van de vijf grootste pensioenfondsen is opnieuw verslechterd. Vier van de vijf hebben een dekkingstekort.

Daarmee wordt de kans groter dat de pensioenen verlaagd moeten worden. De positie in december 2016 bepaalt of fondsen dat daadwerkelijk moeten doen. Dit heeft zowel gevolgen voor mensen die pensioen ontvangen als voor deelnemers die nog pensioen opbouwen.

De dekkingsgraad van ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, is in februari gedaald tot onder de kritische grens van 90 procent. Die daalde in een maand van 91,2 procent naar 88,2 procent.

De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden, kwam uit op 97,3 procent. Dit percentage bepaalt of een pensioenfonds de pensioenen mag verhogen of op de langere termijn moet verlagen.

Daarmee heeft het ABP een dekkingstekort. Er is sprake van een tekort bij een dekkingsgraad van onder de ruim 104 procent.

De percentages zeggen iets over de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Dan gaat het om de pensioenen die de fondsen nu en in de toekomst moeten uitkeren. 

"Als de situatie niet verbetert voor het einde van het jaar, moet ABP de pensioenen in 2017 verlagen", laat het fonds weten.

Zorg en Welzijn

Het op een na grootste fonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) had in februari een actuele dekkingsgraad van 87 procent. Dat is maar liefst 8 procentpunt lager dan eind december. De beleidsdekkingsgraad was in februari 96 procent.

PFZW benadrukt dat deelnemers niet bang hoeven te zijn dat hun pensioen straks verdampt is: "Als u stopt met werken, krijgt u nog steeds gemiddeld drie keer uw inleg terug. En dat is aanzienlijk meer dan wanneer u het op een spaarrekening zet."

Pensioenfonds Metaal & Techniek noteerde een dekkingsgraad van 89,6 procent. Dat is een daling van 2,6 procentpunt ten opzichte van januari. Het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden kwam uit op 97,1 procent.

Het fonds van de metalektro PME had in februari een actuele dekkingsgraad van 89,2 procent. Dat is 2,2 procentpunt lager dan die van januari. De beleidsdekkingsgraad lag in februari op 96,3 procent.

BpfBouw

Alleen het pensioenfonds voor de bouw bpfBouw had met een beleidsdekkingsgraad van 109,5 procent geen dekkingstekort. De actuele dekkingsgraad is met 2 procenpunt gedaald naar 102,4 procent.

De fondsen hadden in de afgelopen maand vooral last van de verder gedaalde rente. Fondsen moeten de pensioenen die ze nu en in de toekomst moeten uitkeren tegen de actuele rente waarderen. Als de rente lager is, moeten ze meer opzij zetten om hetzelfde bedrag uit te kunnen keren.

Zorgen

Pensioenfondsen hebben al langere tijd te kampen met de lage rente en de situatie lijkt voorlopig niet te verbeteren.

Vorige week uitte de Pensioenfederatie al zijn zorgen over de verlaging van het belangrijkste rentetarief door de Europese Centrale Bank (ECB). De koepelorganisatie vreest dat de kans op kortingen daardoor nog groter is geworden.

Het kabinet zal in mei met een reactie op de financiële positie van pensioenfondsen komen.