De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen is in februari verder gedaald. De kans dat fondsen moeten korten, wordt daarmee groter.

De beleidsdekkingsgraad zakte in februari van 103 naar 102 procent, meldt adviesbureau Aon Hewitt dinsdag. Ook de actuele dekkingsgraad van pensioenfondsen is vorige maand gedaald. Die zakte van 97 procent naar 94 procent.

Dit betekent dat er een dekkingstekort is. Er is sprake van een tekort bij een dekkingsgraad van onder de 104,3 procent. "Daarmee worden pensioenkortingen in de toekomst een steeds reëler scenario", aldus Aon. "Aanhoudende verliezen op aandelen, onroerend goed en de verder dalende rente zetten de financiële positie van pensioenfondsen extra onder druk."

De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden, bepaalt of fondsen de pensioenen mogen verhogen of op langere termijn moeten korten.

De percentages zeggen iets over de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Dan gaat het om de pensioenen die de fondsen nu en in de toekomst moeten uitkeren. 

Onvermijdelijk

"Als de omstandigheden ongewijzigd blijven en de dekkingsgraad eind 2016 op het huidige niveau staat, dan is het onvermijdelijk dat een aantal fondsen moet korten," zegt commercieel directeur Frank Driessen van de pensioentak van Aon Hewitt. "Wij verwachten dat fondsen zich de komende periode zullen uitspreken over mogelijke kortingen vanaf 2017."

Toch heeft die lage dekkingsgraad op dit moment nog nauwelijks effect op de pensioenuitkeringen. "Omdat de positie aan het eind van het jaar bepalend is, heeft deze verslechtering voor de meeste fondsen pas in 2017 effect."

Rente

De pensioenfondsen hebben last van de verdere daling van de rente. De rente staat onder druk door een lager dan verwachte inflatie, gedaalde olieprijzen en angst voor achterblijvende groei in China.

Fondsen moeten de pensioenen die ze nu en in de toekomst moeten uitkeren tegen de actuele rente waarderen. Als de rente lager is, moeten ze meer opzij zetten om hetzelfde bedrag uit te kunnen keren. Daarom hebben fondsen last van een lage rente.