Nederland mag dan een aantal economisch wat mindere jaren achter de rug hebben, het nationale vermogen van ons land is sinds het begin van de crisis wel toegenomen. 

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg dit eind 2014 bijna 3,7 biljoen euro. Dat is 292 miljard euro meer dan eind 2008.

Dit komt vooral doordat pensioenfondsen hun vermogen de afgelopen jaren fors hebben zien toenemen. Het CBS heeft uitgerekend dat het totale vermogen van de pensioenfondsen en verzekeraars sinds 2008 met ruim 615 miljard euro is gegroeid, tot 1,7 biljoen euro in het derde kwartaal van 2015.

Het is overigens niet zo dat de fondsen het hierdoor financieel makkelijker hebben gekregen. De extreem lage rente van de afgelopen jaren dwingt hen ook om miljarden extra op te potten om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Nationaal vermogen

Bron: CBS© NU.nl/Jerry Vermanen

Pensioenfondsen

Nederlandse huishoudens hebben hun aanspraken op verzekeraars en pensioenfondsen tegelijkertijd sterk zien groeien. Eind september 2015 bedroegen die bijna 1,5 biljoen euro, tegen 858 miljard euro eind 2008.

Het nationaal vermogen van Nederland is een optelsom van alle financiële bezittingen van huishoudens, bedrijven en de overheid samen, plus hun materiële bezittingen. Dat laatste betreft bijvoorbeeld vastgoed, wegen en machines.

De waarde daarvan is sinds 2008 juist afgenomen, vooral doordat vastgoed minder waard werd na het inzakken van de woningmarkt. De stijging van het totaal is dus volledig het gevolg van de toename van het financiële bezit, aldus het CBS.