Het kabinet moet het opsplitsen van het ambtenarenpensioenfonds ABP overwegen. Dat staat in een onderzoek in opdracht van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Het kabinet denkt na over het vereenvoudigen van het pensioenstelsel bij de overheid.

De huidige onderhandelingen over cao en pensioen bij de overheid zijn te complex en te ingewikkeld. Dat komt onder meer omdat de pensioenpremie voor ambtenaren centraal wordt vastgesteld, terwijl over de cao's voor de veertien overheidssectoren apart wordt onderhandeld.

Uit het rapport komt naar voren dat de overheidswerkgevers in de veertien sectoren vinden dat ze te weinig grip hebben op de ontwikkeling van de pensioenpremie.

Zij dragen jaarlijks 7 miljard euro aan pensioenpremie af. De kosten lopen echter steeds verder op. Om de problemen op te lossen zou het in stukken knippen van het grootste pensioenfonds van ons land een optie zijn.

Plasterk schrijft in een reactie dat "een fundamentele herbezinning" van het pensioenstelsel in de lijn der verwachtingen ligt. Hij wil niet meer dat het cao-overleg en het pensioenoverleg zo los van elkaar staan. Hij gaat met sociale partners om tafel zitten om de verschillende opties te bekijken.

ABP liet weten er niet van uit te gaan dat het fonds wordt opgesplitst. Het fonds ziet bovendien in de brief van Plasterk "mogelijkheden voor oplossingen" die de partijen moeten uitpluizen.