De positie van pensioenfondsen is tussen september en november licht verslechterd.

De Nederlandsche Bank (DNB) meldt dat dinsdag.

De zogenoemde beleidsdekkingsgraad is gedaald van 105 procent naar 104 procent. Eind december 2014 lag dit gemiddelde nog op 110 procent.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Sinds vorig jaar is deze maatstaf leidend. Het hangt van dit percentage af of fondsen pensioenuitkeringen mogen laten stijgen of moeten verlagen. Het percentage zegt iets over de verhouding tussen de bezittingen van pensioenfondsen en hun verplichtingen, de pensioenen die zij nu en in de toekomst moeten uitkeren.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad op basis van dagelijkse marktinformatie is tussen september en november wel gestegen van 100 procent naar 103 procent. Dat komt vooral doordat fondsen tussen september en november meer hebben verdiend met hun beleggingen in aandelen.

Maar aangezien dit percentage nog altijd lager is dan een jaar geleden, is de beleidsdekkingsgraad over twaalf maanden toch gedaald.

Rente

Tussen september en november is de dertigjaarsrente gedaald. Dat had zowel een negatief als een positief effect voor pensioenfondsen. Aan de ene kant zijn de vastrentende waardenportefeuilles door de lage rente meer waard geworden.

Maar aan de andere kant zijn de verplichtingen van pensioenfondsen vanwege de lage rente gestegen. Fondsen moeten de pensioenen die zij nu en in de toekomst moeten uitkeren tegen de actuele rente waarderen. Als de rente lager is, moeten zij meer opzij zetten om hetzelfde bedrag uit te kunnen keren. Daarom hebben fondsen last van een lage rente.

Eind november zat het merendeel van de pensioendeelnemers bij een fonds met een beleidsdekkingsgraad van onder de 105 procent. Het ging in totaal om 3,4 miljoen mensen die nog pensioen opbouwen en 1,9 miljoen pensioengerechtigden.

Fondsen met een beleidsdekkingsgraad van onder de 105 procent, moeten hun pensioenuitkeringen mogelijk korten. Fondsen met een tekort moeten uiterlijk op 1 april een herstelplan indienen bij DNB.