PostNL heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Pensioenfonds PostNL over wijzigingen in de uitvoering van de pensioenregeling van het bedrijf. 

Die wijzigingen hangen samen met de landelijke invoering van het nieuwe Financieel Toetsingskader.

De partijen kwamen overeen dat de hersteltermijn, die van belang is voor de hoogte en duur van de bijstortverplichting van PostNL, met twee jaar wordt verlengd tot vijf jaar. Een eventuele bijstortverplichting wordt vastgesteld op basis van de beleidsdekkingsgraad, dat is de gemiddelde dekkingsgraad gemeten over een periode van twaalf maanden.

De kans dat de betrokken pensioenen voor 2020 moeten worden gekort is door de nieuwe regelgeving vrijwel nihil, aldus PostNL en het pensioenfonds. Daardoor valt het voorwaardelijke budget van 315 miljoen euro dat eerder door PostNL werd gereserveerd om kortingen in de periode 2014-2018 te voorkomen weer vrij.