D66 vindt dat pensioenfondsen niet mogen afdwingen dat deelnemers getrouwd of als partners geregistreerd moeten zijn om een nabestaandenpensioen te ontvangen.

Dat zegt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg tegen NU.nl. Het Kamerlid heeft hier woensdag Kamervragen over ingediend.

Het nabestaandenpensioen is pensioen dat iemand ontvangt nadat zijn of haar partner is overleden. De deelnemer heeft dat pensioen eerder zelf opgebouwd voor de achterblijvende partner.

De vijf grootste pensioenfondsen ABP, Zorg en Welzijn, PME, PMT en BpfBouw beschouwen een stel alleen als partners als zij getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of een samenlevingscontract hebben afgesloten.

Maar sommige kleinere fondsen zijn hier coulanter in en erkennen ook partners die alleen maar samenwonen.

Vrijheid

"Het gaat om de vrijheid van het individu en ik vind het niet uit te leggen dat een pensioenfondsbestuurder maar heeft besloten dat je geen partners van elkaar bent", stelt Van Weyenberg.

"Waarom bemoeien pensioenfondsen zich met hoe mensen hun relatie willen vormgeven? Je levert een eigen stuk ouderdomspensioen in voor je nabestaandenpensioen en ik vind dat je zelf dan moet kunnen bepalen voor wie dat is", stelt het Kamerlid.

Ongelijkheid

Van Weyenberg benadrukt dat met de huidige verschillen tussen regelingen een ongewenste vorm van ongelijkheid ontstaat. Hij kent het geval van een stel dat al tientallen jaren samenwoont zonder samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap. 

Het pensioenfonds van de vrouw erkent de man niet als partner, waardoor zij geen nabestaandenpensioen voor hem kan opbouwen. Maar het kleinere pensioenfonds van de man accepteert de vrouw wel als partner, omdat het stel meer dan vijf jaar op hetzelfde adres woont. 

"Dat leidt dus tot de hele gekke situatie dat die mensen al tientallen jaren een relatie hebben, maar dat maar één van de twee een partnerpensioen opbouwt", meent het Kamerlid.

Dwingend beroep

Van Weyenberg vraagt staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) te gaan praten met koepelorganisatie de Pensioenfederatie. Hij erkent dat Klijnsma niet over de pensioenregelingen gaat, maar hoopt dat zij op deze manier toch "een dwingend beroep" op de Pensioenfederatie kan doen om hiernaar te kijken en het met de fondsen te bespreken.

"Ik verwacht dat fondsen hier zelf iets aan gaan doen. Het is niet in het belang van hun eigen deelnemers dat je een soort rechtsongelijkheid krijgt waarbij stellen niet voor elkaar een nabestaandenpensioen kunnen regelen."

Verschillend

Dat er verschillen bestaan tussen de pensioenregelingen van verschillende sectoren, kan het Kamerlid zich wel voorstellen. "Maar dit soort eisen over wie je wel of niet als partners ziet, ik zou niet weten waarom dat bij pensioenfondsen zou moeten verschillen."

Van Weyenberg noemt het "heel logisch" dat deelnemers van tevoren moeten aangeven wie hun partner is, ook om misbruik te voorkomen.

"Maar als je daar gewoon samen van tevoren voor tekent, dan vind ik dat mensen echt zelf mogen bepalen wie zij als hun partner zien. Dat is echt niet aan de politiek en ook niet aan de pensioenfondsen."