Voor het ''leeuwendeel'' van de Nederlanders gaan de pensioenpremies dit jaar wel omlaag. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken zegt dat woensdag in de Tweede Kamer. 

Ze reageert op een onderzoek van Het Financieele Dagblad waaruit blijkt dat veel bedrijfstakpensioenfondsen geen lagere premies hanteren.

Klijnsma wijst erop dat de grote fondsen, zoals het ABP, dat wel doen. Daar zijn de meeste werknemers bij aangesloten. Over het complete beeld geeft toezichthouder De Nederlandsche Bank binnenkort duidelijkheid. Klijnsma belooft ''de vinger aan de pols'' te houden.

Het kabinet gaat ervan uit dat de premies fors zullen dalen, omdat door nieuwe wetgeving ook het bedrag verlaagd is dat jaarlijks voor pensioen opzij gelegd mag worden.

Beloftes

Oppositiepartijen PVV, CDA en SP verwijten het kabinet dat het zijn beloftes over premiedaling niet waarmaakt. De partijen hebben tegen die wet gestemd.

Volgens PVV-Kamerlid Barry Madlener hebben de coalitiepartijen VVD en PvdA, en de bevriende oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP, zich schuldig gemaakt aan ''volksverlakkerij''.

Inspraak

Mochten er pensioenfondsen zijn die hun premies niet verlagen, dan kan het kabinet daar niets tegen ondernemen. De premies worden vastgesteld door de fondsen zelf, die bestuurd worden door vakbonden en werkgevers.

Maar Klijnsma benadrukt dat deelnemers van pensioenfondsen inspraak hebben en de fondsbesturen dus achter de broek kunnen zitten om de premies wel te verlagen.