D66 wil dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken zich uitspreekt over een plan om werknemers een persoonlijk pensioenpotje te laten opbouwen.

Volgens Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg moet de staatssecretaris ''niet op haar handen blijven zitten''.

''Ik snap wel dat het voorstel nog nader uitgewerkt moet worden, maar Klijnsma kan best iets zeggen over de richting.'' Van Weyenberg zal de staatssecretaris daartoe woensdag oproepen tijdens een Kamerdebat.

Staatssecretaris Klijnsma zegt nog geen oordeel te willen geven over het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) om het pensioenstelsel drastisch te wijzigen. Ze wacht tot het adviesorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijk deskundigen zijn advies formeel heeft afgerond.

Niet netjes

Klijnsma noemde het woensdag in de Tweede Kamer ''niet netjes'' om nu al ''een tipje van de sluier op te lichten''. Diverse fracties hadden erop aangedrongen dat ze dat wel zou doen.

De SER publiceerde zaterdag een voorstel om iedereen in de toekomst zijn eigen pensioenvermogen te laten opbouwen. De doorsnee premie, waarmee jongeren meebetalen aan het pensioen van ouderen, zou moeten verdwijnen. Om de risico's te delen zou het nieuwe stelsel wel collectieve trekjes moeten houden.

D66 en ChristenUnie reageerden overwegend positief op dit plan. Ook de VVD sprak van ''een interessante richting''. Coalitiegenoot PvdA was wat terughoudender.

Onder druk

Uit een 'nationale pensioendialoog' die Klijnsma heeft gehouden, bleek al dat de meeste betrokkenen vinden dat het huidige pensioenstelsel aangepast moet worden. Dat is nodig omdat pensioenfondsen door de financiële crisis en de gestegen levensverwachting in problemen zijn gekomen.

Bovendien is de arbeidsmarkt veranderd. Steeds minder mensen werken hun leven lang bij dezelfde baas en er komen ook steeds meer zzp'ers, voor wie geen collectief pensioen is geregeld. De staatssecretaris wil in mei een stuk naar de Kamer sturen met varianten van hoe het pensioenstelsel hervormd zou kunnen worden. 

Klijnsma erkent na vragen van de SP dat het opendraaien van de geldkraan, waartoe de Europese Centrale Bank heeft besloten, nadelig kan uitpakken voor pensioenfondsen.

Die hebben het nu al veel last van de lage rente. Volgens Klijnsma is het maar goed dat de spelregels voor de fondsen op 1 januari strenger zijn geworden. Het risico op forse kortingen van de pensioenuitkeringen is daardoor nu kleiner.

Achtergrond: 'Kabinet moet zekerheid pensioenen loslaten'