Door de nieuwe spelregels voor pensioenfondsen hebben ouderen minder kans op forse kortingen op hun pensioen. Tegelijkertijd wordt de kans kleiner dat hun pensioenen meestijgen met het prijspeil.

Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een analyse. Het CPB deed de analyse op verzoek van het CDA.

Een door het CDA aangedragen alternatief zou ervoor zorgen dat de pensioenen op korte termijn meer verhoogd kunnen worden. Maar voor jongeren zou dat alternatief echter negatief uitpakken.

De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel over nieuwe pensioenspelregels nog behandelen. Het is niet zeker of dat dit jaar nog lukt. Daardoor kunnen de maatregelen niet per 1 januari ingaan, zoals het kabinet wil.

Omstreden

De nieuwe pensioenregels zijn omstreden. Pensioenfondsen en de vakbeweging hebben veel kritiek. De regels komen erop neer dat pensioenfondsen hogere financiële buffers moeten aanhouden en dus voorzichtiger met hun geld moeten omgaan.
 
Op 1 januari gaat ook een andere pensioenaanpassing van het kabinet in: de verlaging van het jaarlijkse bedrag dat werkenden voor hun pensioen opzij mogen zetten. Deze wet is al wel door het parlement goedgekeurd.
 
De gezamenlijke pensioenplannen van het kabinet leiden tot een forse premiedaling, heeft het CPB al eerder becijferd. In totaal gaat het dit en volgend jaar om 13 procent.

Bouw ik genoeg pensioen op? | 'Kabinet moet zekerheid pensioen loslaten'