Veel Nederlanders vinden dat mensen met zware beroepen eerder met pensioen moeten kunnen gaan. Ook zijn ze bereid meer belasting te betalen om dit mogelijk te maken.

Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) vrijdag op basis van een eigen enquête.

Gemiddeld vinden respondenten het rechtvaardig als iemand met een zwaar beroep ongeveer twee jaar eerder met pensioen gaat.

Ook willen veel van hen via de belasting extra bijdragen aan een vroegpensioenregeling voor andere beroepsgroepen. Zo is bijna de helft van de ondervraagden die zich niet met bouwvakkers identificeert, toch bereid extra te betalen voor deze beroepsgroep.

"Veel ondervraagden denken dat werknemers met een zwaar beroep een bijdrage aan de maatschappij leveren, ten koste van hun eigen gezondheid", schrijft het CPB. Daarom zouden zij daarvoor gecompenseerd moeten worden, vinden de deelnemers aan het onderzoek.

Compensatie

"Vroegpensioen is een aantrekkelijke compensatievorm, aangezien hun verslechterde gezondheid en de zwaarte van hun werk het moeilijk maken om door te werken."

Kantoorbanen worden door de respondenten als minder zwaar gezien. Daarom zijn ze ook minder geneigd om meer te betalen voor de regelingen voor kantoorpersoneel.

Over het algemeen vinden de ondervraagden dat fysiek werk een beroep zwaar maakt. Daarom beschouwen ze het werk van brandweermannen als zwaarder dan dat van docenten.

Verplegend personeel valt in die beoordeling ergens in het midden. Ze zijn verder geneigd beroepen zwaarder te vinden, als de werkzaamheden lijken op het eigen beroep.

Maatwerk

Volgens het Centraal Planbureau kan maatwerk in het pensioenstelsel recht doen aan de heersende opvatting dat zware beroepen ontzien moeten worden. 

Het CPB stelde vragen over de pensioenleeftijd van fictieve personen in vijf verschillende beroepen. De voorbeelden gingen over bouwvakkers, docenten, verplegers, mensen met een kantoorbaan en brandweermannen.

Voor het onderzoek zijn de antwoorden geanalyseerd van een representatieve groep van boven de vijftien jaar. Bijna negentienhonderd mensen hebben aan het onderzoek meegedaan.