Meer dan de helft van de Nederlandse beroepsbevolking krijgt zijn AOW-uitkering later dan gedacht.

Dat blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken in het kader van de Pensioen3daagse.

De AOW-leeftijd loopt op tot 67 jaar in 2023, waarna de AOW-leeftijd gekoppeld wordt aan de levensverwachting.

Een jongere van 35 jaar moet naar verwachting doorwerken tot hij minimaal 70 jaar is. Nog geen derde is zich hiervan bewust.

Ook een grote groep 40- tot 55-jarigen is zich er niet bewust van dat zij na hun 67ste moeten doorwerken. Nog geen kwart van de 45- tot 49-jarigen realiseert zich dat de eerste AOW-uitkering op 68-jarige leeftijd wordt uitbetaald.

Pensioen

Slechts 11 procent verdiept zich regelmatig in zijn pensioen, terwijl de meerderheid van de Nederlanders de noodzaak wel inziet.

De helft van de ondervraagden kan de benodigde pensioenuitkering niet inschatten. Degene die wel een schatting maken, zijn onzeker over het antwoord.

De respondenten denken 71 procent van het laatstverdiende inkomen nodig te hebben, terwijl zij verwachten 60 procent van het laatstverdiende loon te krijgen.

Doorwerken

Een derde noemt doorwerken als maatregel om het inkomen aan te vullen. De helft van de ondervraagden zegt vermogen op te bouwen, deels via de eigen woning.

Wijzer in geldzaken heeft een tool ontwikkeld die tips geeft voor jouw pensioen. Met behulp van de vernieuwde pensioenschijf-van-vijf, in samenwerking met het Nibud, breng je de verwachte inkomsten en uitgaven na pensionering in kaart.

Bouw ik genoeg pensioen op?