Veel Nederlanders vinden pensioen ingewikkeld en hebben geen idee wat ze tegen die tijd aan inkomen kunnen verwachten. Is opbouwen van pensioen via de werkgever wel voldoende?

De afgelopen jaren hebben aangetoond dat niks zeker is in het leven en dat geldt ook voor je pensioen.

De pensioengerechtigde leeftijd gaat stapsgewijs omhoog en pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren moeten korten. Dat komt niet zozeer door de crisis, maar vooral door de vergrijzing en de gestegen levensverwachting.

Er zijn verschillende soorten pensioenregelingen, zoals de eind- en middelloonregeling. Bij deze uitkeringsovereenkomst weet je welk bedrag je aan pensioen kan verwachten.

De beschikbarepremieregeling komt steeds vaker voor, dan staat alleen de premie vast. Een tegenvallend rendement heeft direct gevolgen voor de hoogte van je pensioen.

Onzeker

"De beschikbare premie is minder onzeker dan het doet voorkomen. Het is bovendien transparant, want elke 100 euro die je stort blijft van jou", vertelt Hans van Meerten, pensioenexpert en advocaat bij Clifford Chance.

"Je moet je alleen afvragen: Wat is 100 euro waard over dertig jaar? Door inflatie kan 100 euro straks 40 euro waard zijn." Van Meerten voegt toe dat veel uitvoerders van beschikbarepremieregelingen deze inflatierisico's al afdekken.

Bij een eind- of middelloonregeling betalen jongeren met hun premie mee aan de pensioenen van ouderen. "Door de vergrijzing en de hoge verplichtingen is er sprake van scheefgroei in veel fondsen."

Van Meerten waarschuwt dat het ook bij deze regelingen maar de vraag is hoe zeker je pensioen is. Het risico ligt bij de deelnemer, net als bij de beschikbarepremieregeling.

Verwachting

Op mijnpensioenoverzicht.nl kan je zien hoeveel geld je kan verwachten bij pensionering. Zowel je AOW als het opgebouwde pensioen via je werkgever staan hier vermeld. De bedragen zijn bruto, maar je kan ook een indicatie van de nettobedragen terugvinden.

Bij een beschikbarepremieregeling is het daadwerkelijke bedrag afhankelijk van de ingelegde premies en het gerealiseerde rendement.

Nodig

Hoeveel pensioen je nodig hebt, hangt af van je persoonlijke situatie. Als je elke maand je huur of hypotheek moet betalen, heb je meer nodig dan iemand die in een hypotheekvrij huis woont. Als je veel reizen wilt maken of eerder wilt stoppen met werken, heb je eveneens meer geld nodig.

In theorie is het voldoende als je AOW en pensioen samen 70 procent van je laatst verdiende loon bedragen. Dat komt omdat je na je pensionering minder belasting betaalt waardoor je netto meer overhoudt.

Dat betekent niet dat je een pensioengat hebt als je minder dan 70 procent hebt opgebouwd, want andere factoren zoals vermogen kunnen je inkomen aanvullen.

Pensioengat

Je loopt risico op een pensioengat als je een periode werkloos bent geweest, meerdere werkgevers hebt gehad, deeltijd werkt of ondernemer bent (geweest). Dat geldt ook als je door een echtscheiding een deel van je pensioen hebt moeten afstaan. Als je niet altijd in Nederland hebt gewoond, is bovendien je AOW-uitkering lager.

"Voor iedereen die het zich kan veroorloven is individueel bijsparen voor je pensioen een goed idee", meent Van Meerten.

Als je tot de conclusie komt dat je meer pensioen wilt opbouwen, kan je beter zo snel mogelijk beginnen met extra geld opzij zetten. Hoe eerder je begint, des te lager je maandbedrag is om hetzelfde eindbedrag te verwezenlijken.

Pensioen

Volgens Gabriëlla Bettonville, woordvoerder van het Nibud, hoeft het geen probleem te zijn als je niet extra spaart.

Bettonville legt uit dat het pensioen niet alleen bestaat uit het potje dat je via je werkgever opbouwt en AOW, maar ook uit individueel afgesloten producten zoals lijfrentes of bankspaartegoeden.

Ook je opgebouwde vermogen, zoals spaargeld, beleggingen en een hypotheekvrij huis, dragen een steentje bij aan het inkomen of aan het reduceren van de lasten.

De pensioenschijf van vijf van het Nibud noemt zelfs nog een vijfde element: Inkomsten uit werk na pensionering. Als je niet wil werken na je pensioen is het van belang dat de andere elementen voor genoeg inkomsten zorgen.

Werknemer wil zekerheid over pensioen | Wat betekent het pensioenplan voor u?