Werknemers kunnen straks makkelijker overstappen naar een ander pensioenfonds. In de Tweede Kamer is brede steun voor een voorstel van VVD, D66 en GroenLinks om dit te regelen.

Dat bleek woensdag bij het slotdebat in de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenregels die volgend jaar moeten ingaan. Deze regels worden strenger, om te voorkomen dat pensioenfondsen opnieuw in zwaar weer belanden.

Iemand die nu van baan wisselt, moet binnen zes maanden duidelijk maken dat hij zijn pensioen wil overdragen aan een ander pensioenfonds.

VVD, D66 en GroenLinks willen van die termijn af. Ze vinden dat mensen hun pensioenkapitaal altijd moeten kunnen overdragen. Zeker in een tijd waarin mensen steeds sneller van baan veranderen is dat belangrijk, zegt VVD-Kamerlid Helma Lodders.

Voor het wetsvoorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) om de pensioenregels aan te scherpen, bestaat ruime steun in de Kamer. VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP en GroenLinks zullen donderdag voorstemmen. De eenmansfractie 50PLUS/Klein twijfelt nog.