De dekkingsgraden van de vijf grote pensioenfondsen zijn in het derde kwartaal gedaald. Ambtenarenfonds ABP en metaalpensioenfondsen PMT en PME hebben inmiddels weer een dekkingstekort.

Het grootste pensioenfonds ABP meldt donderdag dat de dekkingsgraad met 3,6 procentpunt is gedaald naar 103,1 procent.

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre fondsen aan hun toekomstige betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Fondsen worden als gezond beschouwd wanneer ze een minimale dekkingsgraad van circa 105 procent hebben.

De lage rente zorgt ervoor dat de pensioenverplichtingen van fondsen stijgen. In het geval van ABP stegen de verplichtingen met 19 miljard euro naar 324 miljard euro. De stijging van het beschikbare vermogen met 9 miljard euro is te weinig om een daling van de dekkingsgraad te voorkomen.

Doordat de rente naar verwachting laag zal blijven, verwachten pensioenfondsen dat de dekkingsgraden in het vierde kwartaal niet zullen verbeteren.

ABP

ABP, het bedrijfstakpensioenfonds voor overheids- en onderwijsinstellingen, heeft 2,8 miljoen deelnemers. Het pensioenfonds meldt dat het verhogen van het pensioen met de inflatie (indexeren) verder uit beeld raakt.

"Aan de andere kant zal in 2015 ook niet ingegrepen hoeven te worden, omdat de pensioensector te maken krijgt met nieuwe spelregels en er sprake is van een overgangsjaar. Zoals het er nu naar uitziet, betekent dat voor 2015 dus geen verhoging, maar ook geen verlaging van pensioenen", aldus voorzitter José Meijer.

Meijer voegt daaraan toe dat de financiële positie van ABP "zorgelijk" blijft.

PMT

Ook de dekkingsgraad van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) staat onder het minimale vereiste niveau. De graad daalde in het derde kwartaal met 2,4 procentpunt naar 102,8 procent.

Het pensioenfonds met ruim een miljoen deelnemers moest per 1 mei de pensioenen met 0,4 procent verlagen in verband met een te lage dekkingsgraad in 2013. Het fonds had ontheffing aangevraagd bij De Nederlandsche Bank, maar die verleende geen uitstel.

PMT wijst er ook op dat bij een eventuele onderdekking eind dit  jaar de pensioenen niet direct verlaagd hoeven te worden in verband met het overgangsjaar. "Dat laat onverlet dat het uitblijven van indexatie van de pensioenen door onze deelnemers wordt gevoeld", zegt directeur Guus Wouters.

PFZW

Ook Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zegt dat de kans op indexeren door de lage rente klein wordt. De dekkingsgraad zakte 5 procentpunt naar 105 procent. PFZW heeft ruim 2 miljoen deelnemers.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds van de Metalelektro (PME) is met 2,6 procentpunt afgenomen naar 102,6 procent. Dit pensioenfonds heeft de pensioenen in april verlaagd in verband met een te lage dekkingsgraad eind vorig jaar.

Ook voor de 630.000 deelnemers van PME heeft het dekkingstekort geen directe gevolgen. "Eventuele verlagingen vallen onder het nieuwe regime dat in 2015 ingaat en zullen dus gespreid kunnen worden in de tijd."

BpfBouw

De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBouw) is in het derde kwartaal 2,6 procentpunt gedaald naar 113,8 procent. Het pensioenfonds, met circa 806.000 deelnemers, sprak in het tweede kwartaal al de verwachting uit dat de dekkingsgraad mogelijk zou dalen door de lage rente.

BpfBouw verwacht dat de lage rente zal aanhouden, waardoor de dekkingsgraad ook de komende periode daalt.

De Pensioenfederatie gaat ervan uit dat het beeld dat de vijf grote fondsen laten zien ook geldt voor veel andere pensioenfondsen. De verwachting is dat ook de dekkingsgraden van kleinere fondsen zijn gedaald en dat een aantal van hen een dekkingstekort heeft.

FNV

Gijs van Dijk, pensioenbestuurder bij vakbond FNV, roept de Tweede Kamer op om stabiele rekenrente op te nemen in de nieuwe pensioenregels waarover vanavond gestemd wordt.

"Ondanks dat de pensioenfondsen een hoog rendement behalen, dreigen de pensioenen van mensen wederom onnodig onder druk komen te staan, terwijl werkenden een hoge premie dreigen te betalen voor een tegenvallende opbouw", aldus Van Dijk.

Nieuwe regels moeten pensioen stabieler maken | Bouw ik genoeg pensioen op?