De nieuwe pensioenregels houden onder meer in dat pensioenfondsen hogere buffers moeten hanteren. Daarnaast zijn er strengere voorwaarden voor fondsen die het pensioen willen verhogen.

De nieuwe regels moeten voor meer rust en stabiliteit in de pensioenwereld zorgen, aldus staatssecretaris Jetta Klijnsma.

Tegenstanders vrezen dat het pensioen van gepensioneerden jarenlang niet zal meestijgen met de inflatie (indexeren), waardoor ouderen veel koopkracht verliezen.

Aan de andere kant worden tegenvallers beter gespreid, waardoor er minder snel gekort hoeft te worden op pensioenen, zoals de afgelopen jaren regelmatig het geval was.

Dekkingsgraad

De strengere regels houden in dat pensioenfondsen een buffer van minimaal 110 procent van de totale pensioenverplichtingen moeten hebben. Deze minimaal vereiste dekkingsgraad bedraagt momenteel 105 procent.

Pensioenfondsen die langer dan een jaar niet voldoen aan de minimale dekkingsgraad moeten hetzelfde jaar beginnen met korten, maar dat mag over meerdere jaren verspreid worden.

Pas als een pensioenfonds minimaal vijf jaar een dekkingsgraad van 130 procent of meer heeft mag het pensioen verhoogd worden.

Regels

De nieuwe regels zijn volgens Klijnsma "noodzakelijk technisch onderhoud" van het pensioenstelsel. De pensioenrisico’s zouden eerlijker over de generaties worden verdeeld.

De nieuwe regels moeten in 2015 van kracht worden. Het parlement ging vorig jaar al akkoord met een verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw.