Partners van ernstig zieke werknemers dreigen er flink op achteruit te gaan als hun wederhelft na 31 december overlijdt. 

Door de versobering van het pensioenstelsel krijgen zij in sommige gevallen jaarlijks enkele duizenden euro's minder aan nabestaandenpensioen.

Vooral de nabestaanden van jongere werknemers worden hard getroffen, zo waarschuwt Aegon maandag.

In het geval van een 40-jarige werknemer met een jaarsalaris van anderhalve ton levert dat de partner die achterblijft een tegenvaller van 1.500 euro in de maand op, zo berekende de verzekeraar.

"Wij maken ons ernstige zorgen over de situatie die per 1 januari ontstaat", zo stelt Maarten Edixhoven, directeur van de pensioenentak.

Pensioenopbouw 

Bij het vaststellen van het nabestaandenpensioen wordt gekeken naar hoeveel oudedagsvoorziening een werknemer zou krijgen als hij de pensioenleeftijd had bereikt.

Door de nieuwe pensioenregels kunnen werknemers vanaf volgend jaar echter niet langer ongelimiteerd geld oppotten voor later. Die beperking heeft gevolgen voor de verwachte pensioenopbouw en dus ook voor de hoogte van het nabestaandenpensioen.

Door de nieuwe pensioenregels daalt het bedrag dat werknemers jaarlijks belastingvrij mogen wegzetten met twaalf procent per jaar. Vooral voor jongeren is die verandering ingrijpend, omdat zij nog vele jaren pensioen moeten sparen. Hun verwachte pensioenopbouw daalt bij het ingaan van het nieuwe jaar dus fors.