Het vertrouwen van consumenten in Nederlandse financiële instellingen is ten opzichte van vorig jaar licht toegenomen. Het publieke vertrouwen in pensioenfondsen is met 57 procent het laagst.

Dat blijkt donderdag uit een peiling van De Nederlandsche Bank (DNB) die in april gehouden is.

DNB heeft Nederlanders gevraagd in hoeverre zij er vertrouwen in hebben dat hun eigen bank, levensverzekeraar en pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Het vertouwen in pensioenfondsen is 2 procentpunten gestegen ten opzichte van vorig jaar, maar 28 procentpunten lager dan voor de crisis.

DNB zegt dat het lage vertrouwen mogelijk verband houdt met de kortingen op pensioenen, de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.

Bank

Het vertrouwen in de eigen bank steeg van 71 naar 73 procent, dat is nog steeds 17 procentpunten lager dan voor de crisis.

Het aantal Nederlanders dat gelooft dat hun eigen levensverzekeraar aan de verplichtingen kan voldoen, is gestegen van 72 naar 76 procent.

Integriteit

Slechts 41 procent vindt dat bestuurders van financiële instellingen deskundig zijn; een bijna even groot percentage is neutraal.

Met de integriteit is het nog slechter gesteld. Slechts 19 procent noemt bestuurders integer; ongeveer de helft van de ondervraagden beantwoordt neutraal of heeft geen mening.