De Europese Commissie hamert er in haar voor Nederland specifiek gemaakte beleidsaanbevelingen op om het pensioen- en zorgstelsel aan te passen en om de huizen- en arbeidsmarkt te hervormen.

De aanbevelingen van vorig jaar worden hiermee grotendeels herhaald.

Om de huizenmarkt te hervormen moet de afbouw van de hypotheekrenteaftrek worden bespoedigd en moet de socialehuursector verder worden gekoppeld aan de inkomens, schrijft de commissie.

Bij deze hervormingen moet wel goed worden gekeken naar toegankelijkheid en betaalbaarheid van het huurhuizen voor huishoudens met een laag inkomen, voegt de commissie er dit jaar aan toe.

Nederland wordt door de commissie verder opgeroepen om de hervormingen op het pensioenstelsel in te voeren, maar om daarbij de lasten wel beter tussen de generaties te verdelen.

Bij de hervorming van het stelsel voor langdurige zorg, die wordt overgeheveld naar de gemeenten, moet volgens de commissie goed worden gekeken naar 'een eerlijke toegang' en een waarborging van de 'kwaliteit van de diensten'.

Arbeidsmarkt

De commissie herhaalt tot slot de aanbeveling om maatregelen te nemen om de arbeidsparticipatie te verhogen, 'met name van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt'. Belastingmaatregelen die slecht uitpakken voor de participatie moeten worden beperkt.

Enige toevoeging van de Europese Commissie dit jaar is dat In overleg met de sociale partners moet worden gekeken naar meer variatie in de loonsverhogingen.