Het kabinet zet plannen om de zogeheten kostendelersnorm voor AOW'ers in te voeren voorlopig niet door.

Als gevolg van wat door critici de "mantelzorgboete" wordt genoemd, zouden bijvoorbeeld ouderen met AOW die bij hun kind inwonen minder krijgen. 

Het idee hier achter is dat mensen die samen op een adres wonen kosten kunnen delen en dus minder geld nodig hebben. In sommige gevallen zou een huishouden er honderden euro's op achteruit gaan.

Op het plan van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) kwam veel kritiek, omdat het immers financieel minder aantrekkelijk om als ouder een kind of als kind een ouder in huis te nemen om mantelzorg te verlenen. 

Volgens sommigen wordt het daardoor zelfs onmogelijk gemaakt.

Visie

Het kabinet is momenteel op verzoek van de PvdA bezig met een brede visie op mantelzorg. Een alternatief van de nu in de ijskast gezette maatregel moet daar in passen.

Ondanks de steun die er was in de Tweede Kamer was het nog maar zeer de vraag of het voorstel in de Eerste Kamer op steun had kunnen rekenen. Onder andere VVD en ChristenUnie waren zeer kritisch.

Eerder deed de belangenbehartiger voor senioren (ANBO) al een oproep aan Klijnsma en de Eerste Kamer om het voorstel te schrappen.

"We zien schrijnende gevallen: ouders die al jaren zorgen voor een kind met een handicap of ziekte bijvoorbeeld", aldus ANBO-directeur Liane den Haan. 

"Deze mensen hebben geen keuze, maar worden als het aan de politiek ligt wél gestraft voor hun zorgen met een inkomenskorting."