Een meerderheid van de zelfstandigen bouwt geen pensioen op vanwege de hoge kosten voor deelname aan een pensioenfonds en omdat zij te weinig geld beschikbaar hebben.

Dat is de uitkomst van een enquête onder ruim duizend zelfstandigen in opdracht van het  ING Economisch Bureau en ZZP Barometer.

Met driekwart vindt een ruime meerderheid pensioen wel belangrijk. Een derde van de ondervraagden verwacht later onvoldoende pensioeninkomsten te hebben.

Een derde van de zelfstandigen die de enquête heeft ingevuld, zegt geen pensioen nodig te hebben omdat er genoeg is gespaard toen zij in loondienst zaten of omdat hun partner een goed pensioen heeft.

Regelingen

Er zijn verschillende regelingen voor zzp'ers om vrijwillig een oudedagsvoorziening op te bouwen. De meest gebruikte vorm is een lijfrenteregeling, ruim 40 procent maakt hier gebruik van.

Daarnaast wordt ook veel gebruikgemaakt van zelf sparen, zelf beleggen en banksparen. De Fiscale Oudedagsreserve is eveneens een regeling die zzp'ers gebruiken.

Daarmee mag 11 procent van de winst opzij worden gezet, over dat bedrag hoeft dan geen belasting te worden betaald. Als de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, wordt er alsnog belasting over berekend, al gaat het dan om een lager percentage.  

Lees ook: Pensioenfonds voor zzp’ers start crowdfundingcampagne