De vakbond FNV adviseert haar leden niet mee te gaan met een afkoopvoorstel van hun pensioenfonds wanneer zij een klein pensioen hebben.

Kleine pensioenen tot  458 euro per jaar kunnen door het pensioenfonds worden afgekocht.

"Het lijkt verleidelijk, als je ineens zo’n afkoopbedrag krijgt voorgeschoteld, maar stel dat je 85 jaar of ouder wordt, dan word je pensioen wel tot die leeftijd uitgekeerd. Dan is dat toch meer waard dan een afkoopsom nu ineens", aldus FNV Bouw-secretaris Katja Ünlütürk.

Wanneer deze afkoop gebeurt in de maand dat er ook een partnertoeslag of een AOW-overbruggingsuitkering wordt gestort, dan kort de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de AOW-partnertoeslag of de AOW-overbruggingsuitkering zelfs met het bedrag aan afkoop klein pensioen. 

Rechtszaken

De FNV heeft een aantal rechtszaken tegen de SVB aangespannen om de SVB te laten stoppen het korten van de afkoop van het kleine pensioen op de partnertoeslag of de overbruggingsregeling.

"Het is nu wachten op een uitspraak in hoger beroep. Het zal helaas enige tijd duren voordat de rechter uitspraak doet", aldus Ünlütürk.