PMT moet toch de pensioenen verlagen. De Nederlandsche Bank (DNB) is het niet eens met de argumentatie van het pensioenfonds om niet te korten.

De pensioenen worden per 1 mei met 0,4 procent verlaagd. De maatregel treft circa 198.000 gepensioneerden.

Het pensioenfonds voor de metaal- en technieksector zegt de korting te beëindigen, zodra de financiële positie van het fonds dat toelaat.

PMT besloot in januari dat het niet nodig was om de pensioenen te korten.

Jan Berghuis, voorzitter van PMT, zegt tot het uiterste te zijn gegaan om een korting van pensioenen te voorkomen. "We voeren het besluit van DNB uit, maar vinden dat deze verlaging van de pensioenen niet in het belang is van onze deelnemers en gepensioneerden."

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad lag eind vorig jaar op 103,8 procent, terwijl het percentage op dat moment volgens DNB 104,2 procent moest zijn. Volgens het pensioenfonds ligt de actuele dekkingsgraad wel op 104,2 procent.

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre fondsen aan hun toekomstige betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

In 2013 kortte PMT de pensioenen met 6,3 procent om het fonds weer op peil te krijgen.

Pensioenfondsen

Twee weken geleden bleek uit cijfers van DNB dat negenentwintig pensioenfondsen per 1 april 2014 een verlaging doorvoeren, dat zijn negen fondsen minder dan in januari werd verwacht.

DNB gaf toen al aan dat enkele fondsen een ontheffing hebben aangevraagd, maar zei deze niet te verlenen. Tenzij het pensioenfonds kan aantonen dat de kosten van een pensioenverlaging groter zijn dan wat deze oplevert.

De pensioenfondsen die per 1 april korten, verlagen minder dan verwacht. De gemiddelde verlaging bedraagt 1,3 procent.

Met deze maatregelen moeten alle fondsen aan het einde van de hersteltermijn van vijf jaar hun dekkingsgraad op niveau hebben gebracht.

Zie ook: Minder pensioenfondsen verlagen pensioen