Het huidige pensioenstelsel is niet houdbaar gezien de komende vergrijzing, zegt de president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot.

Het huidige stelsel is te gevoelig voor schommelingen in de economie, stelt Knot in een interview met De Telegraaf. 

''Het is onontkoombaar dat we naar een stelsel gaan waarin minder zekerheid zal bestaan over de hoogte van de pensioenuitkering."

Hij pleit voor een systeem dat nog wel verplicht is, maar meer keuzevrijheid biedt ''over hoe en waar je dat pensioen opbouwt (..). Zonder herziening van de pensioenen zal het draagvlak onder jongeren voor dit systeem afnemen en dat holt het stelsel sluipenderwijs uit", aldus Knot.

Onderhoud

Volgens premier Mark Rutte hebben we in Nederland een goed pensioenstelsel, maar heeft dat wel onderhoud nodig. Daar wordt aan gewerkt, zei hij. Zo moet ervoor worden gezorgd dat de balans tussen de generaties op orde is.

Pensioenfondsen moeten bovendien zoveel mogelijk duidelijkheid geven aan mensen wat ze op termijn kunnen verwachten. Het kabinet wil daarnaast een bredere maatschappelijke discussie gaan voeren over het pensioenstelsel om ervoor te zorgen dat we het in Nederland eens zijn over de toekomst van de pensioenvoorziening, aldus Rutte. Hij wilde verder niet vooruitlopen op die discussie.

Dijsselbloem 

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën benadrukte in een reactie dat het nodig is om te gaan kijken naar een ''goed en duurzaam'' toekomstig pensioenstelsel. ''Dat was het kabinet al van plan. Dat is de heer Knot met ons eens of wij met hem; dat maakt me niet zoveel uit'', zei hij vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

De minister vindt niet dat Knot met zijn publiekelijk gedane opmerkingen op de stoel van de politiek gaat zitten. ''De president van De Nederlandsche Bank is één van mijn belangrijkste adviseurs. Ik heb alleen wat aan een adviseur als hij ook de vrijheid heeft advies te geven", aldus de bewindsman.

Betere rekenregels 

Werkgeversvoorman Bernard Wientjes en FNV-leider Ton Heerts hebben geen behoefte aan een nieuwe maatschappelijke discussie over het pensioenstelstel, als er geen betere rekenregels voor de dekking van de pensioenen komen.

Het kabinet stuurt binnenkort een voorstel daarover naar de Kamer en de sociale partners maken zich daar zorgen over. Door die nieuwe regels zal er jarenlang geen indexatie van pensioenen voor werkenden en ouderen zijn. Ook gaan mogelijk de premies verder omhoog.