Vakcentrale FNV roept het kabinet op om af te zien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2018 en 67 in 2021.

Vakcentrale FNV roept het kabinet op om af te zien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2018 en 67 in 2021.

De maatregel zorgt ervoor dat de werkloosheid verder oploopt, zei FNV-voorzitter Ton Heerts donderdag op een symposium over het pensioenstelsel in Amsterdam.

''Iedereen snapt toch dat het een buitengewoon slecht idee is om de verhoging van de AOW-leeftijd verder te versnellen als de werkloosheid historisch hoog is en mensen driftig en steeds wanhopiger op zoek zijn naar een baan? Met name jongeren missen het perspectief op een baan'', aldus de werknemersvoorman.

Bezuiniging

''Simpel gezegd levert de versnelling structureel geen geld, geen bezuiniging op'', zegt Heerts. ''Er ontstaat ook geen extra werkgelegenheid voor de mensen. Wel leidt het voorstel tot een inkomensoverdracht van lage inkomens naar hoge inkomens, van arm naar rijk.''

Het kabinet stuurt binnenkort zoals al in het regeerakkoord in 2012 is aangekondigd, het wetsvoorstel voor de versnelling naar de Tweede Kamer. De FNV verwacht dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken kort na de gemeenteverkiezingen haar plannen definitief bekendmaakt.