De rechtbank in Den Haag doet geen uitspraak in de zaak die de FNV en Stichting AOW-gat hebben aangespannen tegen de Staat over de gevolgen van de leeftijdsverhoging van de AOW.

Dat meldt de rechtbank in Den Haag woensdag. De FNV gaat zich beraden op de uitspraak.

De Haagse rechtbank vindt dat er voor de burgerlijke rechter geen taak is weggelegd "omdat individuele gedupeerden zelf beroep kunnen instellen bij de bestuursrechter als het gaat om besluiten op een aanvraag van een AOW-uitkering of een overbruggingsregeling."

Het gaat hier om werknemers die eerder met pensioen zijn gegaan en rekenden op AOW-inkomsten vanaf hun 65ste jaar. Zij raken in de financiële problemen omdat deze uitkering nu later ingaat.

De FNV wil dat iedereen met een inkomensgat door toedoen van de verhoogde AOW-leeftijd, door de staat financieel gecompenseerd wordt. 

Jammer

"Het is heel jammer dat de rechter onze bezwaren tegen de plotselinge verhoging van de AOW- leeftijd niet inhoudelijk honoreert omdat zij vindt dat de bestuursrechter hierover gaat, en niet de burgerlijke rechter", zegt voorzitter van militairenvakbond AFMP Anne-Marie Snels.

Omdat veel militairen vervroegd moeten uittreden heeft deze groep relatief veel te maken met de gevolgen van de verhoogde AOW-leeftijd. De FNV overweegt nu in hoger beroep te gaan.