Het grootste deel van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar voelt zich niet verantwoordelijk voor hun eigen pensioen.

Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Pensioen voor Jongeren.  

Slechts vijftien procent van de werkende jongeren blijkt zich geheel verantwoordelijk te voelen voor hun pensioen. Iets meer dan een kwart voelt zich voor de helft verantwoordelijk en nog eens een op de vier legt de verantwoordelijkheid grotendeels bij anderen.

Ook blijken negen van de tien jongeren niet open te staan voor pensioeninformatie. Jongeren doen ook weinig moeite om het heft over hun pensioen in eigen handen te nemen. Tweederde van de jongeren zegt hier geen moeite voor te doen.

Slechts bij een kleine groep blijkt er interesse te bestaan. Van de werkende jongeren zegt zeven procent hun pensioenoverzicht te bekijken en zich af te vragen of het pensioen in de toekomst wel toereikend zal zijn. Zestig procent zegt een globale blik te werpen op hun pensioenoverzicht.

Niet betrokken

Behalve dat jongeren niet betrokken zijn bij hun eigen pensioen, blijkt tweederde van hen de discussie over het pensioenstelsel niet te volgen.

Desondanks blijkt veertig procent van de jongeren wel mee te willen doen aan het pensioendebat. Volgens Laurens Oosting van Pensioen voor Jongeren komt dit omdat het “in het achterhoofd van jongeren toch wel knaagt”.

“Hoewel het een ver van hun bed show is, merk ik dat jongeren toch in hun achterhoofd wel vinden dat er iets niet helemaal goed gaat. De media staan er vol mee en dat lezen jongeren ook”, zo zegt hij tegen NUgeld.nl.  

Omdat jongeren weinig vertrouwen hebben in de politiek, organiseert Pensioen voor Jongeren vandaag een bijeenkomst voor jonge vertegenwoordigers van politieke partijen, vakbonden en bedrijfsverenigingen. 'Het doel is om antwoord te krijgen op de vragen hoe we jongeren kunnen mobiliseren en hoe we vervolgens onze stem kunnen laten doorklinken in het pensioendebat”, aldus Oosting.