Jongeren moeten niet langer de pensioenen van ouderen subsidiëren. Er moet een einde komen aan het systeem waarbij jong en oud dezelfde pensioenpremie betalen.

Dat staat in een rapport van het wetenschappelijk Instituut van het CDA, dat dinsdag is verschenen. Volgens het rapport bestaat anders het risico dat het draagvlak bij jongeren verdwijnt om pensioenpremies te betalen.

Het rapport sluit aan bij kritiek van het Centraal Planbureau op de zogeheten doorsneepremie, die de meeste pensioenfondsen hanteren. Jong en oud betalen daarbij hetzelfde bedrag.

Dat model is bedacht toen de meeste mensen hun hele leven dezelfde baan hadden. Jongeren wisselen echter veel vaker van baan en dus ook van pensioenfonds, of ze worden zzp'er.

Daarom zou het systeem niet goed meer werken. Jongeren betalen in feite te veel premie, ouderen te weinig.

Beter betaalbaar

Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA is het eens met die analyse. Het wil een pensioensysteem waarbij er een duidelijker verband bestaat tussen de betaalde premies en de opgebouwde pensioenrechten van individuen. Het pensioenstelsel blijft dan ook beter betaalbaar in de toekomst.
 
In het rapport wordt erop gewezen dat het stelsel sinds een aantal jaren sterk onder druk staat door de economische teruggang. De pensioenpremies zijn daardoor sinds de eeuwwisseling verdubbeld en bovendien moesten veel pensioenfondsen hun pensioenuitkeringen korten.