Als eerste grote pensioenfonds gaat Zorg en Welzijn de pensioenen verhogen. 

RTL Z meldt vrijdag na berekeningen dat alle pensioenen met terugwerkende kracht per 1 januari met 0,94 procent omhoog gaan.

Eind januari besluit het bestuur van Zorg en Welzijn, het op een na grootste pensioenfonds van Nederland, definitief over de indexering.

Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het pensioen en de pensioenopbouw van 2,5 miljoen medewerkers en oud-medewerkers in de sectoren zorg en welzijn. Op jaarbasis krijgen zij op een pensioen van 10.000 euro zo'n 94 euro meer als de verhoging doorgaat.

Dekkingsgraad

In het herstelplan van Zorg en Welzijn uit 2009 staat dat de pensioenen worden verhoogd bij een dekkingsgraad tussen de 105 en 117,5 procent. Het pensioen wordt met de helft van de loonstijging verhoogd. Vorig jaar bedroeg die loonontwikkeling 1,88 procent, zou staan in stukken die RTL Z in handen heeft.

Pensioenfondsen moeten een herstelplan schrijven als de dekkingsgraad te laag is. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het huidige vermogen van een pensioenfonds en de hoeveelheid pensioen dat het fonds in de toekomst moeten uitbetalen.

In het plan staan maatregelen om ervoor te zorgen dat de dekkingsgraad uiterlijk binnen vijf jaar op de verplichte 105 procent uitkomt.

Lees ook: Wat betekent het pensioenplan voor u?