De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is eind december iets gedaald.

De graadmeter, die aangeeft in hoeverre pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen, stond per 31 december op 109 procent. Dat is een daling van 1 procentpunt ten opzichte van eind november.

Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde gegevens van onderzoeksbureau Aon Hewitt, dat dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

De gemiddelde dekkingsgraad is over geheel 2013 wel aanmerkelijk gestegen: van 102 procent naar 109 procent. Met deze dekkingsgraad voldoen pensioenfondsen gemiddeld gezien aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3 procent.

Gevarenzone

Van de tien grootste pensioenfondsen in Nederland leken er eind november nog vier in de gevarenzone te verkeren. Ambtenarenpensioenfonds ABP en het pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven komen volgens Aon Hewitt uiteindelijk toch net boven de minimaal vereiste dekkingsgraad uit, zodat zij net als zes andere grote pensioenfondsen niet hoeven te korten.

''De pensioenfondsen PME en PMT lijken de dans niet te kunnen ontspringen. Zij zullen naar onze inschatting eind december 2013 niet de minimaal vereiste dekkingsgraad bereikt hebben",' aldus Frank Driessen van het onderzoeksbureau.

Metaalsector

De pensioendeelnemers binnen de metaalsector moeten rekening houden met een (aanvullende) korting van hun opgebouwde pensioen per 1 april 2014 van zo’n 1 procent.

Aon Hewitt denkt dat, ondanks de stijging van de dekkingsgraden, 30 tot 35 kleinere pensioenfondsen toch nog genoodzaakt zijn om op de pensioenen te korten.