Geen enkel groot pensioenfonds wist in de laatste zes jaar genoeg rendement te behalen op de investeringen om de verplichtingen bij te benen.

Dit heeft adviesbureau First Pension berekend, zo meldt het Financieele Dagblad donderdag. Gemiddeld werd een rendement geboekt van 5,6 procent door de vijftig grootste pensioenfondsen.

Het nettorendement, gecorrigeerd voor wat het fonds aan verplichtingen heeft, was bij elk fonds negatief.

Het pensioenfonds van ABN Amro presteerde nog het beste met een jaarlijks negatief nettorendement van 2 procent. Het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) kwam per jaar gemiddeld 17 procent tekort.

Volgens Erik Beckers, financieel analist bij First Pension, is het opmerkelijk dat het nettorendement per pensioenfonds zo verschilt. Dit zou volgens Beckers aangeven dat sommige fondsen niet in dienst van hun verplichtingen handelen.