Het kabinet heeft na maanden van onderhandelingen een akkoord bereikt met D66, ChristenUnie en SGP over de pensioenopbouw. Wat betekent dit voor u?

De belastingvrije pensioenopbouw wordt beperkt tot inkomens tot 100.000 euro. Daarnaast wordt het opbouwpercentage verlaagd van 2,25 naar 1,875 procent.

U bouwt minder pensioen op, maar daar staat tegenover dat u langer pensioen kunt opbouwen. Dat komt doordat Nederlanders langer moeten doorwerken, voordat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Het opbouwpercentage houdt in dat als u 40 jaar onafgebroken werkt in die periode maximaal 40 maal 1,875 procent van uw loon belastingvrij kan opbouwen, wat neerkomt op 75 procent van het gemiddelde loon.

Aangezien het niet vaak zal voorkomen dat iemand onafgebroken 40 jaar werkt, is gekozen voor een iets minder sterke verlaging van de opbouw dan in het oorspronkelijke plan. 70 procent van het gemiddelde loon wordt gezien als passend pensioen.

Gevolgen

Voor oudere werknemers is het effect klein, omdat zij al jaren pensioen hebben opgebouwd.

De gevolgen zijn het grootst voor jongere werknemers. Ondanks dat Nederlanders langer moeten werken, zouden zij uiteindelijk minder pensioen opbouwen.

Dat heeft gevolgen heeft voor het inkomen na pensionering. Volgens FNV kan dat uiteindelijk honderden euro's per maand schelen.

Pensioenpremie

D66 vond het belangrijk dat een lagere pensioenopbouw ook lagere pensioenpremie betekent. Dat houdt in dat zowel de werkgever als de werknemer minder geld kwijt is aan het pensioen. Daardoor zou het nettoloon van werknemers iets omhoog gaan.

Of de premies daadwerkelijk omlaag gaan, ligt aan de pensioenfondsen. Aangezien de fondsen krap bij kas zitten, was het de vraag of dat daadwerkelijk gaat gebeuren.

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat er echter op toezien de pensioenpremies daadwerkelijk gaan dalen. Tevens wordt getoetst of de hoogte van de premie voor alle generaties evenwichtig tot stand is gekomen.

Bereken hier wat de gevolgen voor uw pensioen zijn:

Sparen

Nederlanders met een inkomen boven 100.000 euro kunnen alleen pensioen opbouwen tot 100.000 euro. Maar in het akkoord zijn fiscale maatregelen opgenomen die aantrekkelijk maken om te sparen.

Via een nettolijfrente oudedagsvoorziening kan 1,875 procent van het loon, dat boven 100.000 euro uitkomt, worden opgebouwd. De premie wordt betaald uit het nettoloon. Het opgebouwde vermogen wordt niet belast in box 3. Ook de pensioenuitkering is onbelast, omdat al belasting is geheven over het loon.

Deze regeling staat open voor iedereen: werknemers, ondernemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers).

Zzp

In het akkoord is opgenomen dat zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) voor hun pensioen kunnen gaan sparen. Het spaarbedrag wordt niet aangemerkt als vermogen indien zij zonder werk komen te zitten, waardoor zij bijstand kunnen aanvragen.

Ook kunnen zzp'ers geld opnemen uit hun pensioenpotje in het geval zij arbeidsongeschikt raken.

Bezuiniging

Het akkoord komt voort uit de noodzaak om te bezuinigen. Doordat een lager percentage aftrekbaar is van de inkomstenbelasting, stijgen de belastinginkomsten. Daarnaast is de overheid ook zelf minder kwijt aan pensioenpremies voor ambtenaren.

Het pensioenplan moet een bezuiniging van bijna 3 miljard euro opleveren.

Lees meer over pensioenen op NUgeld.nl